Kvinner og likestilling

163 millioner kvinner mangler

Det tegnes et apokalyptisk scenario i den asiatiske verden. Moderne teknologi som legger forholdene til rette for kjønnsselektert abort, har medvirket til et kvinneunderskudd på 163 millioner. Og kjønnsskjevheten øker. Aller verst står det til i Kina, med hele 120 guttefødsler per 100 jentefødsler.

Kvinneunderskudd i deler av Asia grunnet diskriminering av jentebarn ved matfatet og ved dårlig helsestell, er ikke et nytt fenomen. Det nye er imidlertid at tilgang på moderne teknologi som kan avklare kjønn i fosterstadiet, er blitt mer og mer utbredt.

Experts at the 4th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights are painting an apocalyptical vision of the Asian region where 163 million women are ‘missing’ and the sex ratio continues to decline as a result of easy access to modern gender selection techniques.

China tops the list of countries with a skewed sex ratio at birth (SRB) with just 100 females for every 120 males. India follows going by the country’s 2001 census, which revealed that the SRB had fallen to 108 males per 100 females.

Experts worry that unless action is taken, Nepal and Vietnam may soon have skewed SRBs. Countries like Pakistan and Bangladesh are already beginning to follow Asia’s largest countries with people resorting to medical technology to do away with the girl child at the foetal stage.

Les mer hos Women Living Under Muslim Laws

HRS kommenterer: Et par anonyme kilder knyttet til helsevesenet i Norge, har uttrykt bekymring og mistanke overfor HRS om at noen norskpakistanske kvinner tar abort etter tredje måned fordi de har fått konstatert at de er gravid med et jentebarn. Kvinnene uteblir fra svangerskapskontroll etter at kjønnet (jente) er konstatert, og det er mistanke om at abort utføres i Pakistan, når fosteret er mellom tre og seks måneder. Abort er forbudt ved lov i Pakistan og har en strafferamme på syv år. Men ved private klinikker er det enkelt å få utført abort mot en god betaling. Det har ikke lykkes HRS så langt å få bevis for kildenes mistanker.