Ytringsfrihet

Ytringsfrihetens magre kår i Sverige

I kjølvannet av striden rundt Lars Vilks tegning av Muhammed som en hund, viser en fersk måling i Sverige at hele 24 prosent av befolkningen ønsker et lovforbud mot å publisere billeder som krenker religiøse symboler. Kvinner og lavlønte er de sterkeste tilhengerne av lovforbud. Jyllands-Postens redaktør Flemming Rose tror svenskene med dette kun ønsker å ”berolige aggressive stemmer”.

Ytringsfriheten i Sverige har desidert dårligst kår blant de lavtlønte. Mindre enn halvparten av disse forsvarer retten til å krenke religiøse symboler. Undersøkelsen ble utført like etter at al-Qaida oppfordret til drap på tegneren Lars Vilks. Redaktør Flemming Rose i danske Jyllands-Posten kommenterer undersøkelsen slik:

It’s my guess that a majority of the Swedes supporting this ban haven’t seriously considered the consequences of their position. They just want to appease aggressive voices. But in doing so they tacitly support severe limitations on the right to free speech.

Rose viser til andre hendelser der helligheter i senere tid er spottet i Sverige, som utstillingen Ecce Homo, der Jesus ble portrettert sammen med homofile og aidssyke. Noen kristne protesterte, men utstillingen ble ikke avlyst. Rose minner svenskene på deres eget lovverk, datert tilbake til 1766:

The Swedes may have forgotten, but the country in fact adopted its first legal document on abolition of censorship and the right to free speech in 1766.