Økonomi

Vil ta taxipenger fra pakistanere

Svarte taxipenger og penger fra annen kriminell virksomhet er pøst ut av Norge og inn til Pakistan. Palassene står tett i tett i ”Little Norway” i Punjab, og personer med milliongjeld i Norge starter opp forretningsvirksomhet i Pakistan. Pakistan har blitt et fristed for økonomisk kriminalitet. Nå vil norsk politi ha kloa i pengene.

Den uholdbare situasjonen går på folks rettsfølelse løs. Oslo ligningskontor vurderer å anmelde 340 pakistanske drosjeeiere for å kunne frata dem drosjeløyvet.

Sist uke var en norsk politidelegasjon i Gujrat-området og fikk se en del av taxipalassene med egne øyne, melder Aftenposten.no. Tidligere Kripos-sjef Arne Huuse, leder arbeidet med å bedre politisamarbeidet mellom Norge og Pakistan. Han bekrefter at overføring av svarte penger og sikring av verdier har vært et sentralt tema i samtalene med pakistansk politi.

Overføring av valuta mellom Norge og Pakistan, ikke minst de ulovlige transaksjonene, var ett av temaene. Heftelser i eiendommer er en annen viktig problemstilling. Jeg sitter igjen med en bestemt følelse av at pakistansk politi var interessert i å samarbeide med oss, konkluderer Huuse.

Men å sikre verdier i Pakistan er ikke enkelt. Den enkelte sak må først defineres som en straffesak i Norge. Svimlende summer er sendt ut av Norge. Hvor mye som er smuglet ut, vet ingen. Advokat Erling Opdal er bobestyrer i en av konkursene til en drosjeeier som skylder over tre millioner kroner i skatt. Opdal mener myndighetene nå må statuere eksempler for å stanse kriminaliteten:

Det er skandaløst hva Aftenposten har avdekket. Pakistan er et fristed for svarte penger, slik Sveits var det tidligere. Politiet må vise at Pakistan ikke lenger er et slikt fristed. Hvis dette fortsetter, er det uheldig for rettsoppfatningen til vanlige folk,”sier Erling Opdal til Aftenposten.no.

Tre av fire drosjejuksere har bakgrunn fra Pakistan. Store summer har funnet veien til hjemlandet – penger som skulle havnet i statskassen som skatt. For kontrollsjef Jan-Egil Kristiansen ved Oslo ligningskontor er dette nok et argument for å politianmelde samtlige 340 drosjeeiere innblandet i drosjesaken. Foreløpig er fem av tyve anmeldte saker klare for retten.

Siden straffesak er veien å gå for å hente ut verdier, blir dette en oppgave for politiet. Norge har i dag ingen avtale med Pakistan for innkreving av ubetalt skatt via myndighetene. Vi vurderer å anmelde samtlige 340 eiere, fordi det er eneste veien å gå for å frata dem drosjeløyvet. Poenget med sikring av verdier i Pakistan for å inndrive skatten, er et tilleggsargument for at politiet må ta sakene, sier Kristiansen.

Dette betyr at de som ikke gjør opp skattegjelden sin, risikerer å bli fratatt verdier i Pakistan.

Et «vanlig» hus for norskpakistanere i Pakistan – bygd for svarte penger?