Religiøse og politiske symboler

Tyrkiske kvinner fordømmer grunnlovsutkast

Over 80 prosent av Tyrkias kvinnegrupper har sammen ytret sterk motstand mot det nye grunnlovsutkastet. De mener det vil medføre et dramatisk tilbakesteg for den allerede dårlige likestillingen i landet. Debatten handler ikke minst om tillatelse til å bruke hijab.

Det nye grunnlovsutkastet skal erstatte den eksisterende grunnloven fra 1980. Men en rekke kvinnegrupper mener utkastet har et patriarkalsk preg. Det reageres blant annet kraftig på punktet om at kvinner er en gruppe som trenger beskyttelse. Dette er bevis for at Tyrkia fortsatt er et svært patriarkalsk samfunn, sier aktivisten Selem Lermioglu ifølge VG nett.

Kvinnene selv hevder at de ikke trenger noen beskyttelse. De trenger likestilling, og ber om det. ”Dersom alle lovene og grunnloven blir laget med dette tankesettet, vil det ha en svært dårlig virkning,” sier Lermioglu.60 prosent av Tyrkias kvinner bruker hijab, og regjeringen ønsker å endre grunnloven for å sikre at kvinner som er tilslørt kan studere på universitetet. Kvinnegruppene har ikke kommet fram til et felles standpunkt på spørsmålet om kvinner skal få lov til å bruke hijab på offentlige kontorer, skoler og universiteter.

Statsminister Recep Erdogan skal ha forsikret kritikerne om at grunnloven vil reflektere verdiene og behovene til alle grupper i samfunnet.