Kvinner og likestilling

Sultan vil øke ekteskapsalder fra 11 til 15 år på jenter

I Niger i Afrika heter det at jentene bør giftes bort når de begynner å få bryster. Da er de gjerne 11-12 år gamle. Venter man lengre enn det, frykter man barn utenfor ekteskapet.

Niger er ett, om ikke verdens, fattigste land. Jenters misjon i livet er å stifte familie. Men når jentebarn i 11-12 årsalderen inngår ekteskap innebærer det også at de føder barn tidlig. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende er 13 år. For mange er det for tidlig, kroppen tåler rett og slett ikke belastningen med svangerskap og/eller fødsel. I tillegg blir mange av barna født med skader eller dødfødt. Bedre blir det ikke at de fleste av jentene får mange barn, gjennomsnittlig syv barn per kvinne, noe som kroppen heller ikke trenger å tåle, relatert til at de samme unge kvinnene har tunge arbeidsoppgaver hjemme.

I Niger er heller ikke kunnskapen om sammenhengen mellom biologisk utvikling og fødsler særlig fremtredende, da nesten ingen av jenter har noe skolegang, og et fåtall av guttene. Derfor må myndighetene nå ut med informasjonen gjennom religiøse talsmenn. En av disse er den 23. sultanen av Zinder, sultan Mustapha, som har sagt seg enig i at det er et problem at jentene giftes bort for tidlig. Han mener 15 år er en mer passende alder, for ifølge sultanen, forbyr koranen og andre hellige skrifter tidlige ekteskap.

Jordmoren Zara Gao, som jobber med familieplanlegging på kvinnesykehuset i hovedstaden Niamey, sier temaet er følsomt og at det ikke er bare lett å få de religiøse lederne med på laget, men at de har akseptert problemet. Hun tror derimot at løsningen ligger i skolegang:

Dersom ekteparet har lært å lese og skrive, vil de planlegge graviditetene. Hvis paret aldri har gått på skolen, kaller de graviditetene «Guds vilje».

Les NTB-artikkel i Aftenposten.no