Innvandring

SSB og innvandringen

Europa er for tiden er inne i demografiske prosesser som savner sidestykke i historien, og det er behov for bedre informasjon om hva resultatet av dette kan bli. SSB underkommuniserer forhold knyttet til den demografiske utviklingen som følger av innvandringen til Norge. SSBs fremskrivninger beskriver hva som vil skje dersom innvandringen stabiliserer seg på dagens nivå eller synker, men har ingen utregninger for hva som vil skje dersom innvandringen fortsetter å vokse (slik den har gjort de siste 30 årene). I dag fremlegger HonestThinking en rapport som retter sviende kritikk mot SSBs vitenskapelige arbeide og mot byråets seniorforsker Lars Østbys mantra om at integreringen "går seg til".

Det er dr. scient. Ole Jørgen Anfindsen,
redaktør av HonestThinking, som har utarbeidet rapporten, som er en kritisk gjennomgang av de vitenskapelige forutsetninger som er lagt til grunn for SSBs befolkningsfremskrivning av 2005.Lanseringen av rapporten flankeres av en kronikk i dagens Dagbladet, Fremtidens innvandring til Norge, som innledes slik:

Europa er for tiden er inne i demografiske
prosesser som savner sidestykke i historien, og det er behov for bedre
informasjon om hva resultatet av dette kan bli. Fordi jeg lenge har
ment at SSB underkommuniserer forhold knyttet til den demografiske
utviklingen, gjennomførte jeg i fjor en granskning av det
bakgrunnsmaterialet SSB har lagt frem i forbindelse med fremskrivningen
av innvandrerbefolkningen som ble publisert i 2005, og som gjelder
perioden frem til 2060. Resultatet er blitt en 30-siders
rapport som dokumenterer at denne siden ved SSBs virksomhet er enda mer
problematisk enn hva som tidligere er fremkommet. Min analyse viser at
byrået ganske så systematisk unnlater å gi fullgod informasjon om hva
som kan komme til å skje. (Rapporten er tilgjengelig på www.honestThinking.org/ssb/). Et sentralt begrep når man skal gi en vitenskapelig beskrivelse av et fenomen fremover i tid, er det såkalte utfallsrommet,
hvilket kan forstås som de forskjellige mulighetene som kan komme til å
inntreffe – med andre ord mengden av mulige utfall av det fenomenet man
studerer. Et helt avgjørende kriterium for å bedømme kvaliteten
på SSBs arbeid, er derfor om en tilstrekkelig stor del av utfallsrommet
er beskrevet i byråets demografiske fremskrivninger. I min rapport
viser jeg at dette ikke er tilfellet. Det kan ikke være noen tvil om at
utfallsrommet inneholder muligheter som utmerket godt kan komme til å
bli virkelighet, men som SSB likevel har unnlatt å drøfte.

Les hele kronikken. Ellers ledsages selve rapporten av noen appendiks som kan være av interesse:

Appendiks A – eksponensiell vekst.
Appendiks B – spesielle faktorer.
Appendiks C – SSBs forhold til media.
Appendiks D – alternative scenarier.
Appendiks E – Willochs oppsiktsvekkende uttalelse.
Referanser.