Arbeid og utdanning

Saudi-Arabisk sekulært superuniversitet

Saudi-Arabias konge vil bruke 70 milliarder kroner på et vitenskaps- og teknologiuniversitet. Universitetet skal innhente det kongen mener er Vestens kunnskapsforsprang, en analyse som etter all sannsynlighet kommer fra landets oljeindustri. Og vel så interessant: universitetet skal ikke være religiøst fundert.

Kong Abdullah av Saudi-Arabia er bekymret for fremveksten av et kunnskapsgap mellom den arabiske og vestlige verden. Ifølge New York Times bryter kongens analyse – og ikke minst uttalelse av den – et tabu i Sudia-Arabia, hvor det ikke har vært vanlig å innrømme at landet sakker akterut i kunnskapsrevolusjonen. Også fra landets oljeindustri kommer det bekymringer. ”En kunnskapsgrøft sperrer arabiske og islamske land fra fremgang i den globaliserte verden. Vi holder ikke lenger følge med fremskrittet,” sier Abdullah S. Jumah, som er toppsjef i Saudi Aramco, Saudi-Arabias statlige oljeselskap. Nå vil kong Abduallah investere hele 70 milliarder kroner på et nytt universitet i den saudiarabiske ørkenen, skriver E24.no.

Universitetet, ved navn King Abdullah University of Science and Technology, eller Kaust, har ett av de fremste teknologi-universitet i verden, det amerikanske M.I.T. som forbilde. Dette innebærer blant annet at undervisningen skal foregå etter vestlig modell, og det religiøse politiet skal ikke engang ha adgang til skolen.

Kong Abdullahs styrking av høyere utdanning innebærer således et brudd med tidligere religiøs praksis. Til forskjell fra andre skoler og universiteter i landet, skal Kaust nemlig heller ikke styres av religiøse ledere. Dette innebærer igjen av Kaust blir den første høyere utdanningsinstitusjonen i Saudi-Arabia hvor kvinner og menn går på samme skole. Gjennom disse reformene ønsker skolen å tiltrekke seg personer fra den internasjonale forskningseliten.

Men kong Abduallah gir seg ikke med dette i sitt forsøk på å tiltrekke seg utenlandsk kapital og kunnskap. På vestkysten – langs Rødehavet – er landet i ferd med å reise helt ny by, ved navn King Abdullah Economic City, etter modell fra den økonomiske frisonen Dubai. Planen er å skape en by som skal tiltrekke seg utenlandsk kapital, og som skal fungere som en handelssone mellom Asia og Europa.

King Abdullah Economic City skal huse opp til 2 millioner mennesker, og generere 1 million arbeidsplasser – i første omgang.