Integrering og integreringspolitikk

Nektes norskkurs av ektemenn

Det er vanlig at menn nekter sine koner å delta på norskkurs når de kommer til Norge. Nå vurderer regjeringen om det skal sanksjoneres mot mennene.

Stadig flere utenlandske kvinner og barn ender på krisesentre rundt i Norge. I fjor var 56 prosent av kvinnene på krisesentrene av utenlandsk opprinnelse. Krisesenterbevegelsen bekrefter at det er helt vanlig at utenlandske kvinner som kommer til krisesentrene er blitt nektet av mannen å gå på norskkurs. Andre kjenner ikke til at de har både rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kjersti Alsaker avdekker i sin doktorgradsstudie ved Universitetet i Bergen om livskvaliteten til kvinner som har bodd på krisesenter, at 38 prosent av kvinnene nektes å jobbe av mennene sine. Dette gjelder både norske og utenlandske kvinner.

Statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener det er fullstendig uakseptabelt dersom menn nekter konen å gå på norskkurs. Språket er en nøkkel til det norske samfunnet. Kvinner som kommer til Norge for å gifte seg, har rett og plikt til å ta 300 timers opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette må de dokumentere for å få norsk statsborgerskap eller bosettingstillatelse. De som henter ektefelle i utlandet må dokumentere at de kan forsørge henne, men det eksisterer ingen sanksjoner mot mannen dersom han er opphavet til at kvinnen ikke får oppfylt sine rettigheter hva gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Rieber-Mohn vil nå ta initiativ til å se nærmere på omfanget av dette, ikke minst ut fra at langt de fleste som kommer til Norge med mulighet for varig opphold, nettopp kommer på såkalt familiegjenforening.

Det er urovekkende hvis dette gjelder mange utenlandske kvinner. Hvis det viser seg å gjelde mange, er det alvorlig og bør følges opp, også med tanke på eventuelle sanksjoner mot mennene, sier statssekretær Rieber-Mohn til Bt.no.

Hun understreker at det er viktig at eventuelle sanksjoner bare rammer de som nekter ektefellen å gå på norskkurs.

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) mener at med den økende andel av barn og kvinner med minoritetsbakgrunn på krisesentrene, vil det være viktig å ha et særlig fokus på hvordan denne gruppen kan få best mulig hjelp og oppfølging.