Politikk

Mer valgfusk?

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) betalte Abdullahi Mohamed Alason for å øke valgdeltakelsen blant innvandrere i Kristiansand. Resultatet ble at han selv ble valgt inn i kommunestyret for Arbeiderpartiet.

På lørdag fortalte avisen Fædrelandsvennen om Abdullahi Mohamed Alason som ble valgt inn i bystyret i Kristiansand – etter at han var hyret inn fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Sør for å jobbe for å øke valgdeltakelsen blant innvandrere.

Verken Alason eller hans partitopp i Arbeiderpartiet (Ap), Mette Gundersen, mener dette er noe problem.

I dag skriver Fædrelandsvennen.no at de opplever dette som en underlig holdning. Avisen tar avstand fra at de antyder at Alason bevisst har påvirket noen, men de kritiserer rolleblandingen: