Kjønnslemlestelse

Legeforeningen på gyngende grunn

Helseundersøkelser av jenters underliv er ikke krenkende, har leger dokumentert i en undersøkelse av 119 jenter. Dokumentasjon og faglig argumentasjon for at jenters underliv skal helseundersøkes på linje med gutters underliv, ble nylig lagt frem i en kronikk. NRK fulgte opp kronikken, og leder for Den norske legeforeningen, Terje Viken, ble konfrontert på direkten i studio med dokumentasjonen. Vikens opptreden og argumentasjon var et overbevisende vitnesbyrd om en forening som ikke besitter nødvendig faglig kompetanse om kjønnslemlestelse, og som har en sviktende etikk.

Hege Storhaug, HRS

Helseundersøkelser av jenters underliv er ikke krenkende, har legene Dag Bratlid, Arne K. Myhre og sykepleier Kari Gulla dokumentert i en undersøkelse av 119 jenter. Dokumentasjon og faglig argumentasjon for at jenters underliv skal helseundersøkes på linje med gutters underliv, ble lagt frem i en kronikk i Tidskrift for Den norsk lægeforening nylig. NRK fulgte opp kronikken i Lørdagsrevyen, og leder for Den norske legeforeningen, Terje Viken, ble konfrontert på direkten i studio med dokumentasjonen. Vikens opptreden og argumentasjon var et overbevisende vitnesbyrd om en forening som ikke besitter nødvendig faglig kompetanse om kjønnslemlestelse, og som har en sviktende etikk.

Terje Viken ble konfrontert med hvorfor legeforeningen er mot helseundersøkelser av jenters underliv. Viken svarte at foreningen ikke er ”direkte imot” slike undersøkelser, men at foreningen er ”betenkt”, hvilket ikke stemmer med høringsuttalelse fra foreningen, som veide tungt da Sosial- og helsedirektoratet konkluderte mot helseundersøkelser. Viken fortsatte med å påstå at kjønnslemlestelse ikke er lett å avdekke. Hvem er det som desinformerer han? Hvor har han dokumentasjon for påstanden fra? ”Man trenger ikke å være ekspert for å se om en kvinne er kjønnslemlestet eller ei. Det er umulig å ikke se det med det blotte øyet.” Slik formulerte pediateren Mselati Jean Claude seg i en rettssak i Paris i 2003 som HRS overvar, og som er sitert i boken Feminin integrering. Utfordringer i et fleretnisk samfunn (2003).

Det neste oppsiktsvekkende argumentet fra Viken mot helseundersøkelser, var at ”tilliten” hos minoritetene til norsk helsevesen kan ødelegges hvis slike undersøkelser innføres. Viken fortsatte med å spørre om hva som skal gjøres med dem som ikke møter til helseundersøkelser. Skal de oppsøkes, spurte Viken.

Viken utviser en faglig og etisk inkompetanse som er forstemmende. Burde ikke Viken heller bekymret seg over hvilken tillit barn som lemlestes vil få til norske myndigheter den dagen de er gamle nok til å forstå hvilket formidable svik nettopp norske myndigheter har utvist ved ikke å beskytte dem mot rituell lemlesting? Og skal foreldres tillit til norske myndigheter være fundert på en trygghet om at barbariske overgrep mot vergeløse barn lukker myndighetene øynene for? Skal ikke norske myndigheter, være seg barnevern eller politi, oppsøke foreldre som mistenkes å ha begått kriminelle overgrep mot barn? Ville Viken brukt slike argument overfor nordmenn som lemlestet sine egne barn? Selvsagt ikke.

HRS oversender Den norske lægeforeningen kapitlet om kjønnslemlestelse fra Feminin integrering i dag. Det er håp i hengende snøre…

Lørdagsrevyens innslag kan ses her – Ikke krenkende For ordens skyld; det sies i reportasjen at det «ikke er lov» å undersøke jenters underliv. Dette stemmer ikke. Det korrekte er at helsemyndighetene ikke anbefaler/fraråder slike undersøkelser.