Kvinner og likestilling

Kvinnevold i islam

25.10.07 (Denne saken er blitt oppdatert): I forbindelse med Islamo-Fascism Awareness Week slipper The David Horowitz Freedom Center nå en kortfilm om vold mot kvinner i islam. Filmen er basert på et manuskript av Robert Spencer og Phyllis Chesler. Se filmen hos HRS.

Denne filmen er nå blitt sensurert vekk fra YouTube, noe HRS finner betenkelig og beklagelig. Filmen kan nå ses ved å klikke her.Filmen har riktignok sine svakheter. a) For det første betegner den kjønnslemlestelse som en generell muslimsk praksis, hvilket ikke stemmer. Bare et mindretall av muslimske kulturer praktiserer kjønnslemlestelse, selv om kjønnslemlestelse er normativt foreskrevet av islam, i hadith. Av de fire sunnilovskolene påbys praksisen av to skoler, mens den bare anbefales av de to andre.b) For det andre omtaler filmen Rahila Iqbal-saken som om det er på det rene at dette dreier seg om et æresmord utført av Rahilas familie. Det er ikke så rart at en slik oppfatning kan finne rotfeste, men det foreligger som kjent ingen dom i saken. HRSs vurdering tilsier at The David Horrowitz Freedom Center her har laget en film som til en viss grad skjemmes av å være propaganderende på bekostning av en nøktern omgang med data. Likevel mener vi filmen er viktig. Den setter fokus på et meget aktuelt problemområde, og den illustrerer, et stykke på vei i hvert fall, dybden og omfanget av islams overgrep mot kvinner verden over. Vi anbefaler derfor at du ser filmen.

Advarsel: Denne filmen inneholder meget sterke scener.