Politikk

Kvinnen som annenrangs borger

De største moskeene i Oslo er sufimoskéer og således moderate, skrev sosialantropolog Inger-Lise Lien i en debattartikkel i Aftenposten, og nevnte den pakistanske moskéen Idara Minhaj ul-Quran som eksempel. Dette er feil, svarer Hege Storhaug, og viser til at Idara Minhaj ul-Quran er knyttet opp mot et revolusjonært islamistisk parti i Pakistan.

«Islam kan leve videre uten sløret. Det kan ikke islamismen. For islamismen er
sløret en «propagandamaskin» i det offentlige rommet.»Slik beskriver den iranske flyktningen bosatt i Paris, Chahdortt Djavann,
slørets betydning for den totalitære ideologien islamismen, en ideologi med
blant annet et syn på kvinnen som annenrangs borger som skal segregeres fra
menn. En rekke muslimer internasjonalt sier det samme.
Det gjør også jeg i min bok «Tilslørt. Avslørt», der jeg peker på
holdninger til kvinner og slør i norske moskeer. Den ene heter Idara Minhaj
ul-Quran (IMQ). Antropolog Inger-Lise Lien utfordrer meg i Aftenposten 13.
oktober. Lien mener IMQ er moderat. Her er vi uenig.

Les Hege Storhaugs debattartikkel i Aftenposten. Artikkelen besvarer Inger-Lise Liens debattinnlegg fra lørdag i forrige uke: Verdiene bak sløret.