Terrorisme og ekstremisme

Krekars Internettbudskap

I Oslo Tingrett ble Krekar spurt om han kjente til hvem som står bak nettsiden Dorbeen.com som driver propaganda og hyller terror. Men hvem som er innehaveren visste ikke Krekar – i Guds navn – noe om. Det vet derimot NRK.

NRK.no avslører i dag at de kan dokumentere at nettstedet Dorbeen.com er registrert i kona til Krekar sitt navn. I registreringsskjemaet er både riktig adresse og telefonnummer til deres bolig i Oslo oppgitt. NRK kjenenr også til at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) overvåker aktiviteten til Krekar på Internett.

Ifølge NRK er Dorbeen.com en islamistisk nyhetsportal som blant annet formidler amerikanske tap i Irak og Afghanistan med glede. Under titler som for eksempel ”Vesten tapte mot terror”, formidles det også kritikk av det nye styret i Irak. Styret omtales som vantro mennesker som samarbeider med fienden. Det lenkes også til andre nettsteder som sympatiserer med al-Qaida.

PST mener Krekar og hans utgjør en fare for Norges sikkerhet. NRK referer også til uttalelser som PST-sjef Jørn Holme kom med under debattmøtet for noen uker siden, der Holme blant annet sa:

Vi må være forberedt på at det også i Norge kan skje en form for radikalisering, herunder tilslutning til voldelig islamisme. Vi har noen tendenser til det, som vi må ta på alvor, at unge gutter begynner å skli og bli dominert av en manipulerende mann.

Gyldigheten av Krekars utvisning fra Norge skal prøves i Høyesterett. Saken starter i dag, og det er satt av fire dager til den prinsippielle saken.

NB! Se også artikkelen Oppfordrer til hellig krig.