Islam

Intervju med Anjim Choudry

Anjim Chaudry er britisk advokat og Al Qaida-sympatisør. Han har stiftet to islamske foreninger i Storbritannia, men begge disse er blitt forbudt grunnet støtte til terror-jihadisme. I et intervju på dansk fjernsyn forklarer Choudry, som er av pakistansk herkomst, en del om hvilke ideologiske beveggrunner han har for sine meninger.

Intervjuet på DR.DK TV gir et interessant innblikk i en intellektuell islamists verdensbillede. Se videoen her.