Integrering og integreringspolitikk

Ikke tospråklig, men halvspråklig

Å benevne barn som tospråklige, det lyder så berikende, for barnet og for storsamfunnet. Men er barn av ikke-vestlige nødvendigvis tospråklige? Nei, sier logoped og forfatter Unni Jakobsen. Mange av disse barna er halvspråklige. De blir funksjonelle analfabeter, faller fra i videregående skole, og dermed blir de også tapere på arbeidsmarkedet. Hege Storhaug viderefører Unni Jakobsens perspektiv i en kronikk i Kommunal Rapport.

Les Hege Storhaugs kronikk i Kommunal Rapport.