Innvandring

Identifiserer innvandrergrupper som byrde for skattebetalerne

En tenketank i Storbritannia offentliggjør hvilke innvandrergrupper som gjør det bra i landet, og hvilke de klassifiserer som en byrde for skattebetalerne. Kanskje mest oppsiktvekkende er det at studien er utført av Public Policy Research, som er godt plassert på venstresiden i Storbritannias politikk og Labours favoritt tenketank. Gordon Brown vil satse på kvalifiserte innvandrere.

Studien fra Public Policy Research avdekker at det er innvandrere fra Somalia, Tyrkia, Bangladesh, Pakistan og Iran som i størst grad er uten arbeid og som i størst grad gjør krav på offentlige stønader. Samtidig viser studien at det også er innvandrergrupper som gjør det bedre enn etniske briter, både hva gjelder yrke, lønn og skoleprestasjoner.

Public Policy Research er en tenketank plassert godt å den politiske venstresiden og med tette bånd til Downing Street, som alltid har støttet regjeringens innvandringspolitikk. Deres arbeid har vært mest fokusert på fordelene heller enn baksiden av en massiv innvandring, skriver Daily mail. Rapporten kommer i kjølevannet av de relativ nylig publiserte tallene i Storbritannia som forteller om en forventet høy innvandring førstkommende tiår, og innenrikstatsrådens kunngjøring om behovet for en rask og dramatisk endring i innvandringspolitikken. Statsminister Gordon Brown har tatt til orde for at Storbritannia fremover vil prioritere innvandrere med utdannelse, ferdigheter og god lønn.

Rapporten viser at somaliere er den gruppen som gjør det desidert dårligst i Storbritannia. Mindre enn en av fem er i jobb, og fire av fem lever i kommunale boliger eller får bostøtte.

Når det gjelder polakker er det utbredt oppfatning at de jobber hardt for mindre penger enn de fleste britiskfødte vil akseptere. En oppfatning som slår til. Bare australierne slår polakkene når det kommer til arbeidsvillighet, og tallene viser at polakkene jobber mye for lav lønn.

Men noen grupper kommer dårlig ut på fleste indikatorene relatert til gjennomsnittet:

There are some immigrant communities who rank consistently lower on most indicators than the UK average. (…) In some cases, these relatively lowranking communities are predominantly made up of people who have come to the UK for non-economic reasons, for example to join family members who are already in the UK or to seek asylum. (…) These communities may be made up of large numbers of people whose admission into the UK is not based on their potential economic contribution to the UK. (…) Some immigrant communities are clearly faring less well in the UK and are unable to contribute as much as others because of the poor socio-economic situations they find themselves in.

Forskjellene fremkommer også i utdanningssystemet. Verken barna til de med opphav i Bangladesh, Pakistan, Tyrkia eller Somalia klarer seg godt i utdanningen. Indere, kinesere, filippinere, sri lankesere og iranske barn gjør det derimot bedre enn gjennomsnittet i skolen.