Ytringsfrihet

Hirsi Ali: Takk, men nei takk

Ayaan Hirsi Ali er både rørt og beæret over Danmarks tilbud om å huse henne og gi henne den nødvendige sikkerhet etter at Nederland avslo å betale mer for hennes sikkerhet. Men Hirsi Ali takker likevel nei til Danmarks tilbud.

I et eksklusivt intervju med Jyllands-Posten forteller Ayaan Hirsi Ali at selv om hun både er rørt og beæret over Danmarks tilbud om å la henne få komme til Danmark, så vil hun fortsette sitt liv i USA.

Jeg takker av mit hjerte, men mitt hjem og mit arbeid er i USA, så nå konsentrerer jeg meg om å søke midler til min sikkerhet der, sier Hirsi Ali.

Hun legger derimot ikke skjul på at hun er skuffet over Nederlands beslutning om å frata henne sikkerhetsopplegget som landet hittil har økonomisk dekket:

Beslutningen i parlamentet var en skuffelse for meg, men som borger i et demokrati bør man selvfølgelig akseptere utfallet, selv når det ikke er slik man hadde håpet.

Samtidig skryter Hirsi Ali av Danmarks holdning og praktisering av ytringsfrihet:

Dere har en sjelden forståelse for at ytringsfriheten ikke nødvendigvis handler om å være enige. Ytringsfriheten handler om retten til å fornærme andre. Innenfor lovens rammer, naturligvis.

Hirsi Ali har tidligere mottatt det danske politiske partiet Venstre sin Frihetspris og hun har også offentlig forsvart JPs publisering av Muhammed-karikaturene.

Og når Hirsi Ali har avklart sin sikkerhetssituasjon lover hun å besøke Europa – der Danmark står på førsteplass.