Politikk

Fogh Rasmussen med flammende tale om frihet

Da det danske Folketinget åpent 2. oktober, stod Danmarks statsminister, Anders Fogh Rasmussen, igjen frem som en av Europas tydeligste frihetskjempere i de politiske rekkene. Han understreket at regjeringen vil skjerpe kampen for ytringsfrihet og religionsfrihet. Fogh Rasmussen refset FN som vil begrense ytringsfriheten. Danmark vil ”iherdig bekjempe ethvert forsøk” fra FN på å ”innskrenke ytringsfriheten”, sa statsministeren. Som ledd i kampen for frihet, vil Danmark blant annet gi beskyttelse til utenlandske forfattere som er forfulgte i sine hjemland. Fogh Rasmussen understreket også det triste faktum som HRS har påpekt en rekke ganger: Arbeid og utdannelse er ikke synonymt med integrering. Den ”verdimessige siden av integrering” skal derfor opprioriteres, lovet han.

I mars i år fremla en rekke muslimske land en resolusjon i
FN som oppfordrer medlemslandene til å begrense ytringsfriheten av respekt for
religion. Resolusjonen ble vedtatt. ” Disse forsøg på at indskrænke
ytringsfriheden tager vi klart afstand fra. Ytringsfriheden indebærer nemlig
også retten til kritisk debat om religion”, slo Fogh Rasmussen nylig fast i en tale for det danske folketinget:

Kampen om
frihedsrettighederne er blevet en del af vores hverdag. Vi har oplevet
dødstrusler mod mennesker, der på skrift, i tale eller med tegninger
udtrykte sig på en måde, der blev opfattet som krænkende mod en
religion. Vi oplevede det i Danmark under tegningesagen, og nu har vi
set det gentaget i Sverige.

At
det er dyb alvor, så vi også i marts måned. En række muslimske lande
fremlagde i FN en resolution, som opfordrer medlemslandene til at
indføre lovgivning, der begrænser ytringsfriheden af hensyn til
respekten for religion. Resolutionen blev vedtaget.

Disse
forsøg på at indskrænke ytringsfriheden tager vi klart afstand fra.
Ytringsfriheden indebærer nemlig også retten til kritisk debat om
religion.

Vi
går klart ind for religionsfrihed. Derfor kæmper vi for det enkelte
menneskes ret til frit at udøve sin religion overalt i verden, derfor
fordømmer vi ethvert forsøg på at dæmonisere mennesker på baggrund af
deres religion eller etniske tilhørsforhold, og derfor bekæmper vi
enhver forfølgelse af eller diskrimination imod mennesker på basis af
deres religiøse overbevisning.

Men
religionsfrihed er også frihed til ikke at tro på det samme som andre –
og at give udtryk for det. Religionsfrihed og ytringsfrihed hænger
sammen.

Derfor
vil regeringen skærpe kampen for ytringsfrihed og religionsfrihed. Vi
vil forbedre mulighederne for at give ophold i Danmark til udenlandske
forfattere, der er forfulgt i deres hjemlande, og vi vil ihærdigt
bekæmpe ethvert forsøg på at vedtage resolutioner i FN, der sigter på
at indskrænke ytringsfriheden. Tværtimod kunne der være behov for at
tydeliggøre, at ytringsfriheden også indebærer retten til fri debat om
religion.

Vi
vil arbejde målrettet for at sikre og forbedre religionsfriheden og
indskærpe alle lande at respektere og garantere rettighederne for
religiøse mindretal, og vi vil forstærke samarbejdet i EU om
menneskerettigheder for at styrke den fælles optræden i FN og andre
internationale forsamlinger. Vi ønsker en verden, hvor mennesker har
frihed til at udtrykke deres mening, udbrede deres idéer og udøve deres
religion, som de ønsker.

Danmark skal nå sette alle kluter til for å få til en verdimessig integrering, ikke minst for å
forebygge ”ekstremistiske holdninger og radikalisering blant unge”. Regjeringen skal kjøre en
demokratikanion inn i det danske samfunnet: ”Respekt for et demokratisk
menneskesyn om alles frihet, likeverd og ansvar skal prege undervisningen på
alle klassetrinn. (…) Derfor har regjeringen tatt initiativ til å utarbeide en
demokratikanon, en kanon over de sentrale begivenheter, filosofiske strømninger
og politiske tekster, som har påvirket utviklingen av det
danske folkestyret.” Kanonen er ikke tenkt kun inn i skolen, men også i
foreningslivet, i folkeopplysningen generelt og ”overalt i samfunnet for å
styrke oppmerksomheten, bevisstheten og debatten om
demokratiet”. Men det finnes krefter i Danmark som er av en annen oppfatning:

Desværre
er der også i Danmark grupper af religiøse ekstremister, som ikke
anerkender og respekterer de grundprincipper, det danske folkestyre
bygger på. Vi har set anholdelser af mistænkte i sager om planlægning
af terrorhandlinger og opfordring til terror. Og der er også faldet
domme og idømt fængselsstraffe.

Der
er grund til at rose politiet for en dygtig indsats. Politiet har
formået at opspore fanatikerne og forhindre terroraktioner. I lyset af
de indhøstede erfaringer fra de konkrete sager overvejer vi løbende,
hvordan vi bedst sikrer det danske samfund mod terror.

De
anholdte har uddannelser, lærepladser, job. De opfylder
forudsætningerne for det, vi normalt opfatter som en vellykket
integration, og netop det giver anledning til ekstra bekymring. Vi ser
nemlig, at arbejde og uddannelse ikke i sig selv er nok til at
forhindre radikalisering af unge. Det må vi tage bestik af. Der er i
høj grad brug for at opprioritere den værdimæssige side af
integrationen.

Fogh Rasmussen ga
også denne krystallklare beskjeden til folket i forbindelse med terrorsakene landet har
opplevd:

La nå ikke terrorsakene gi anledningen til å demonisere dansker med
muslimsk bakgrunn. Vi taler om et meget lite mindretall som har ekstreme
holdninger. De må ikke få lov til å ødelegge tilværelsen for det massive
flertallet av danske muslimer som har skapt seg et godt og fredelig liv i
Danmark med utdannelse og arbeid.

I tilsynet med
de frie skoler vil vi sikre, at undervisningen i danske samfundsforhold og
demokratiske værdier er i orden.

Vi vil øge
kendskabet til demokrati. Derfor har regeringen taget initiativ til at udarbejde
en demokratikanon, en kanon over de centrale begivenheder, filosofiske
strømninger og politiske tekster, som har påvirket udviklingen af det danske
folkestyre. Jeg håber, at denne demokratikanon vil blive brugt i undervisningen,
i foreningslivet, i folkeoplysningen og overalt i samfundet til at styrke
opmærksomheden, bevidstheden og debatten om demokratiet.

Vi vil også
inddrage den viden, som lærere, integrationskonsulenter, pædagoger,
socialarbejdere og andre har om ekstrem religiøs adfærd og tegn på
radikalisering, og vi vil gøre brug af de ressourcer, som velfungerende danskere
med muslimsk baggrund besidder. De kan være positive rollemodeller for de unge,
som er i risiko for at blive tiltrukket af den militante
islamisme.

Vi vil ha et samfunn der mennesket aktes i kraft av sin menneskelighet. La oss holde sammen på tvers av alskens annet mangfold, oppfordret statsministeren

Lad os
holde sammen om et samfund med frihed til forskellighed, et samfund,
hvor den enkelte borger bliver respekteret som menneske og ikke som
kristen eller muslim eller jøde, buddhist eller hindu eller ateist, et
samfund, der byder velkommen til mennesker, der vil arbejde, uddanne
sig og yde et positivt bidrag til fællesskabet.

Det
er en fantastisk styrke ved det danske samfund, at vi hænger så godt
sammen socialt, økonomisk og kulturelt. Det er et centralt mål for
regeringen at bevare og udvikle denne sammenhængskraft ved at give
muligheder og chancer i tilværelsen for alle.

Les hele Anders Fogh Rasmussens tale.