Politikk

Eurabia, del II

Eurabia er navet på en ny geo-politisk enhet som en politisk elite i EU og Den arabiske liga forsøker å skape gjennom tett integrering av Europa, Nord-Afrika og Midøsten. Denne andre artikkelen i Eurabia-serien omhandler "Eurabias kirkelige medløpere".

Dette er andre del i en serie på fire artikler som retter søkelys mot fenomenet Eurabia. Denne artikkelen omhandler Eurabias kirkelige medløpere:

Det som skjer i
løpet av 70-tallet, er rett og slett at Den arabiske ligas tolkning av
hele Midtøstenkonflikten og dens krav til konfliktens løsning, overtas
av den politiske og humanitære eliten i Europa, avkles sin islamske
begrunnelse og ikles et kristen-humanistisk barmhjertighets- og
rettighetsspråk. Det som ved inngangen til 70-årene fremsto som Den
arabiske ligas diktat om unilateral israelsk tilbaketreking, i strid
med FN-resolusjon 242, fremsto nå plutselig som «rettferdig
fredsløsning» og «det internasjonale samfunnets krav». Dette foregikk
selvsagt uten at de fleste vanlige borgere eller gjengse kirkegjengere
var klar over hvilke prosesser som hadde ledet frem til denne nye
forståelsen av konfliktens natur. Grunnet massiv innsats fra et bredt
spekter av grupperinger med ideologisk forankring på den politiske
venstresiden, kristne eller ikke, var det bare plutselig blitt slik at
Den arabiske ligas tolkning av konflikten nå fremsto som den allment
vedtatte, den politisk korrekte og den humanitære innstilling til saken.

Eurabia, del II: Eurabias kirkelige medløpere.Se også:Eurabia, del I: Den euro-arabiske dialog.