Politikk

Eurabia, del I

«Eurabia: The Euro-Arab Axis» er tittelen på en innflytelsesrik bok av den jødiske forfatteren Gisèle Littman, bedre kjent under pseudonymet Bat Ye’or. Men Eurabia er også navet på en ny politisk enhet som en politisk elite i EU og Den arabiske liga forsøker å skape gjennom tett integrering av Europa, Nord-Afrika og Midøsten. Dette arbeidet er allerede kommet mye lenger enn de fleste aner.

Jens
Tomas Anfindsen
, HRS

Gjennom en
rekke multilaterale avtaler, intensjonserklæringer og traktater har EU bundet
seg til en politisk kurs som innebærer avkristning og islamisering av Europa,
tett allianse med araberstatene og fiendskap mot den jødiske staten Israel.
Eurabia er resultatet av selve dette politiske ekteskapet, kan vi si, mellom
EU-landene og den arabisk-islamske verden. Historien om Eurabia er historien om
Europas forvandling fra judeo-kristen og humanistisk sivilisasjonsenhet til et
pro-islamsk, anti-vestlig, antikristelig og anti-jødisk dhimmirike.

Eurabia, del I er den første i en serie på fire artikler som omhandler Eurabia-fenomenet. Første artikkel omhandler den euro-arabiske dialog. Artikkelserien
baserer seg i all hovedsak på Bat Ye’ors bok ”Eurabia:
The Euro-Arab Axis
”.

Konspirasjonsteori?Det antydes i ny og ne (gjerne fra folk som selv ikke har
satt seg inn i Bat Ye’ors forskning) at tesen om Eurabia utgjør en
konspirasjonsteori. Denne beskyldningen er fullstendig urimelig. Bat Ye’ors
arbeid er så solid underbygget at denne artikkelforfatteren ikke har villet
sløse spalteplass på å drøfte hvorvidt Eurabia-fenomenet er reelt eller ikke.
Kildene som underbygger Bat Ye’ors forskning er uansett offentlig tilgjengelige,
så det påhviler hennes kritikere å eventuelt påvise at konklusjonene hun
trekker på basis av disse er feilaktige – noe undertegnede tror de vil få
problemer med. Blant lett kontrollerbare, offentlige kilder, kan vises til Barcelona
deklarasjonen av 1995
, og Wikipedia-oppslagene på ”Euromediterranean
partnership
” og Mediterranean
union
”, som begge inneholder hyperlenker til en rekke relevante kilder. Som
en kortfattet innføring i Eurabia-fenomenet kan også anbefales bloggeren
Fjordmans essay Eurabia-koden,
som også dét inneholder hyperlenker til relevant kildemateriale.

Slik undertegnede vurderer det, er det ikke spesielt interessant
å diskutere hvorvidt Eurabia-fenomenet er reelt eller hvorvidt de euro-arabiske
integrasjonsprogrammene, traktatene og intensjonserklæringene som Bat Ye’or
viser til, finnes. Disse finnes og Eurabia-fenomenet er reelt. Det som vil være
særlig interessant å utforske nærmere, i videreføring av Ye’ors forskning, er hvilken
grad av og hvilken art realpolitiske implikasjoner det eurabiske samarbeidet faktisk
har. Det er å håpe at noen fra det politiske forskningsmiljøet i Norge ville ta
fatt i dette; her finnes et verdig tema for feks. en doktorgradsavhandling.