Islam

Dokumentarfilm om Muhammedbråket

Nå blir bråket rundt Muhammedkarikaturene i Danmark til en dokumentarfilm. Journalist Karsten Kjær har gjort et forsøk på å finne ut hvordan noen streker på et papir kunne utløse en eksplosjon av vold, brente ambassader og mer enn 150 drepte.

Det er Kristelig Dagblad.dk som har intervjuet journalist Karsten Kjær om hans forsøk på å finne ut hvorfor tegningene av Muhammed kunne ende i så voldsomt mye bråk og hat. Kjær har valgt å reise ut i verden, på jakt etter hovedkreftene bak de muslimske protestene for å finne en mulig forklaring hva som berettiget den voldsomme reaksjonen.

Ifølge Kjær finnes den ingen enkel forklaring. Men, selv to år etter hendelsen, finnes det fortsatt mye sinne og frustrasjon over publiseringen av tegningene hos de toneangivende aktører i Muhammed-saken. Dette fremkommer da Kjær møter Dr. Ihsanoglu, generalsekretær for OIC, som er en paraplyorganisasjon for 57 islamske land.

OIC ved Ihsanoglu skrev blant annet et brev til den danske statsministeren Fogh Rasmussen mens bråket var på sitt heteste, der statsministeren ble bedt om å gripe inn overfor Jyllands-Posten. Men når Kjær spør om Ihsanoglu opplever seg ansvarlig for demonstrasjoner i de islamske landene, blir Ihsanoglu forbannet og krever straks at den danske journalisten trekker sitt spørsmål tilbake.

Men det vil jeg selvfølgelig ikke. Det er jo lige præcis kernen i ytringsfrihed. Dr. Ihsanoglu er en fremtrædende islamisk politisk leder og må selvfølgelig acceptere kritiske spørgsmål om sit personlige ansvar, siger Karsten Kjær.

I Iran møter Kjær også Ali Bakhshi, en eldre mann som sto i første rekke da den danske ambassaden i Teheran ble satt fyr på. Og på tross at de iranske myndighetenes forsøk på å spenne ben under Kjærs prosjekt, lyktes det Kjær å oppsøke Bakhshi og vise han Muhammed-tegningene for første gang. I løpet av samtalen kommer det derimot fram at Bakhshis motivasjon som aktiv demonstrant, han kjører rundt fra den ene anti-vestlige demonstrasjonen etter den andre, henger sammen med hans personlige tragedie. Han har mistet to sønner i krigen mellom Iran og Irak.

Dokumentaren ”De forbandede tegninger” sendes søndag 7. oktober på DR 1, og er det danske bidraget til en internasjonal demokratikampanje ”Why Democracy?”.