Integrering og integreringspolitikk

Den multikulturelle illusjon

Som sosialismen var en politisk illusjon, er multikulturalismen det også. Som den ene ville ende med å undergrave den demokratiske orden, vil den andre det også. Man oppnår ikke likestilling for innvandrere ved å følge multikulturalismen forskrifter. Tvert imot så oppløser man fellesskapet om de demokratiske verdier.

Det er ikke rasjonelt å tro at en demokratisk orden kan realiseres
utelukkende på basis av abstrakte demokratiske prinsipper, uten grunnlag i en
historisk kultur som faktisk har understøttet dens utvikling. Derfor må den
rasjonelle holdning til demokratiets bevarelse alltid innebære en organisk
videreførelse og utvikling av den kultur som faktisk har understøttet
demokratisk utvikling.

Og derfor må den rasjonelle holdning til innvandring innebære
en benektelse av multikulturalismen.

Hvis et land med en stabil demokratisk
orden ønsker å sikre den fortsatte opprettholdelsen av denne orden, så må
kravet være at innvandrernes kultur integreres i landets egen historiske kultur
på en slik måte at denne utvikles organisk. Svikter det her, er demokratiet på
vei mot oppløsning.

Denne erkjennelse er ikke uttrykk for en lukket nasjonalisme,
men for en rasjonell holdning til bevarelsen av demokratiet som politisk
styreform.

Les hele essayet av filosofen og forfatteren Kai Sørlander på Document.no.