Islam

Den globale munnkurven

Dess mindre humor i et samfunn, jo mer fanatisme er det, sa Nase Khader under et solidaitetsmøte i København for den svenske tegneren Lars Wilks, mannen som er drapstruet etter å ha karikert Muhammed som en hund. En rekke fremtredende personer i Danmark stilte opp på Trykkefrihedsselskabets arrangement for å støtte Wilks. En redaktør var dog så rasende på Trykkefrihedsselskabet og andre ”hyperaggressive, intolerante muslim-hatere”, at han etter å ha latt eder og galle velte ut i lokalet, reiste seg og smalt døren igjen bak seg.

Lars Wilks fikk full sympati fra alle i panelet, det vil si som politikeren Naser Khader, Berlingske Tidendes sjefsredaktør Lisbeth Knudsen, Jyllands-Postens kulturredaktør, Flemming Rose og forfatteren Kåre Bluitgen. Men ikke overraskende gikk Politikens sjefsredaktør Tøger Seidenfaden, som har vært svært kritisk til Jyllands-Postens publisering av Muhammed-karikaturer, til frontalangrep på både Trykkefrihedsselskabets ledelse og forfatteren av barneboken om Muhammed, Kåre Bluitgen, melder Berlingske.dk

Han betegnede Trykkefrihedsselskabet og dets ledere Lars Hedegaard og Helle Merete Brix som folk med afskyelige meninger, der skamred enhver sag og udspredte paranoid og hadefuld propaganda mod muslimer. Ikke blot Trykkefrihedsselskabet, men også forfatteren Kåre Bluitgen, der har skrevet en børnebog om profeten, kom med i denne gruppe, fordi han – ifølge Seidenfaden – har skrevet hadske ting om Koranen. Han tilføjede til forsamlingen, der sad forbløffet ned i salen:

’Der er tale om hyperaggressive, intolerante muslim-hadere. De er ikke lødige, men nasser på en usympatisk dagsorden. Jeg har ikke respekt for jeres ærinde.’

Etter denne salven og som første taler, forlot Seidenfaden møtet.

Resten av møtet var totalt dominert av støtte til Wilks. Flemming Rose sa at ”ytringsfrihet kun betyr noe hvis man er villig til å lytte til selv det som man ikke har lyst å høre”.

Og han fortsatte med ordene: ’Der er en Muhammed-sag og en Lars Vilks-sag hver eneste dag overalt i verden. Det er et globalt fænomen. Netop nu sidder der muslimske tegnere og journalister fængslede i den muslimske verden for gerninger, der ligner Muhammed-tegnernes og Vilks’ .’

Rose kritiserte deretter FNs Menneskerettighetsråd som i mars vedtok en resolusjon som under dekke av respekt for religion og krav om ansvarlig bruk av ytringsfrihet oppfordrer til å kriminalisere krenkelser av profeten og religiøse følelser. Også Lisbeth Knudsen kritiserte i sterke ordlag FNs forsøk på å innskrenke ytringsfriheten.

Forfatteren Kåre Bluitgen konstaterede dernæst, at den gamle højre-venstre skala var i fuld opløsning, og at fronterne nu går helt andre steder. Han bemærkede, at de såkaldte kulturradikale er blevet snerpede og vil indskrænke ytringsfriheden, mens gamle borgerlige frontkæmpere, som man skulle have forventet noget andet af, pludselig står sammen med venstrefløjsfolk. Bluitgen sluttede med salutten:

’De danske Muhammed-tegnere blev totalt svigtet. Det må ikke ske for Lars Vilks.’

Naser Khader pekte på at islamister prøver å pålegge Vesten munnbind, som han karakteriserte som ”den globale munnkurven”. Khader pekte videre på fenomenet at, uansett samfunn, går mangel på humor og fanatisme hånd i hånd: Dess mindre humor, jo mer fanatisme. Khader kritiserte både muslimer og kristne for misforstått toleranse under Muhammed-striden i Danmark: I toleransens navn så de ikke at krisen handlet om et globalt angrep på ytringsfriheten.

Møtet ble avsluttet med kortvarig utstilling av Wilks Muhammed-hund – som han ikke får vise frem på svenske kunstgallerier.