Innvandring

Demningen brister i Storbritannia

Innvandringen er i ferd med å rive opp det britiske samfunnet langs sømmene. Denne uken ga Storbritannias kontor for nasjonale statistikker (ONS) innvandringskritikerne rett: innvandringen til landet har vært betydelig større enn hittil antatt. Det reelle tallet for nettoinnvandringen ligger nå på rundt 200 000 per år. Samtidig utvandrer årlig et tilsvarende antall etniske briter, hvilket akselererer de demografiske omveltningene betydelig. Storbritannia tar for tiden imot mer enn 500 000 innvandrere i året (og da telles ikke de illegale), noe som forårsaker et massivt press på offentlige institusjoner som utdannings- og helsetilbudet. Problemene dette medfører blir stadig mer synlige. Tidligere i år måtte den britiske regjeringen innrømme at den store innvandringen har hatt en negativ innvirkning på landets sammenhengskraft, og at samfunnet er på vei mot segregering langs etniske og religiøse skillelinjer.

Les en mer omfattende artikkel om dette emnet på Document.no.
Jevnfør også med artikkelen Why British
citizens are leaving their country
.