Forskjellsbehandling og diskriminering

Australismen, en ideologi i tiden?

På syttitallet lanserte Edward Said teorien om at Vestens syn på Orienten er gjennomsyret av negative fordommer og kolonial herrementalitet. Saids perspektiv på dette har fått et helt fantastisk gjennomslag innen vestlig akademia, spesielt innen Midtøstenstudier. Nå lanserer en svensk forfatter teorien om australismen – utledet av begrepet ”austral” som betyr sydlig. Australismen betegner en spesiell type holdning til sørlige land, preget av medlidenhet og vilje til å hjelpe, koblet med en tro på at landene i nord bærer kollektiv skyld for fattigdommen i sør.

Tomas Brandberg er doktor i bioteknologi og studerer også økonomi og slaviske språk. Han er assisterende redaktør i det svenske tidsskriftet Captus Tidning, der hans artikkel om Australismen er publisert:

Oriental betyder
östlig och occidental betyder västlig. På 1970-talet lanserade Edward Said sina
teorier om ”orientalismen”, som i korthet handlar om västvärldens syn på sina
före detta kolonier i Mellanöstern och Asien. Said ansåg att västvärlden
betraktar sig själv som överlägsen, medan dess syn på orienten är fördomsfull. År 2004 utkom boken Occidentalism,
the West in the Eyes of its Enemies
av Ian Buruma och Avisha Margalit. Författarna anser att det i bland annat i
Mellanöstern finns en stereotyp uppfattning som går ut på att västvärlden är
dekadent och föraktlig.

Låt oss utöka
vårt ordförråd med ”austral”, som betyder sydlig. ”Boreal” betyder för övrigt
nordlig. Låt oss sedan definiera begreppet ”australism”, som alltså inte har
något med Australien att göra. Det berör vårt eget förhållande till fattiga
länder i Medelhavsregionen och söderut, deras kultur och människor. Australismen
utmärks av sin medlidsamhet och vilja att hjälpa, kombinerat med en portion
naivitet. Men under ytan döljs ofta en motsägelsefull attityd gentemot dem man
vill bistå.

Australismen
är orientalismens
spegelbild, dess motsats men ändå inte olik. Liksom orientalismen bygger
australismen sin världsbild på politiska ställningstaganden och känslor snarare
än på kunskap balanserade fakta. Grundtesen är att ”nord”, i praktiken den rikare
delen av världen, i princip har rollen som förövare medan ”syd”, den fattigare
delen av världen, befolkas av offer. Nords rikedom förklaras med syds fattigdom
och tvärtom. Därmed skulle nords innevånare ha en kollektiv moralisk skuld till
syd.

Les hele Brandbergs artikkel i Captus Tidning. NB! Jevnfør teorien om australisme med analyseperspektivet i artikkelen Sudan og det kristne venstre.