Kvinner og likestilling

Abortforbudet dreper

Nicaraguas totalforbud mot aborter fører til at kvinner dør. Siden forbudet ble innført har minst 80 kvinner mistet livet på grunn av risikable svangerskap.

Ifølge Human Rights Watch fører Nicaraguas totalforbud mot aborter til at kvinner dør. Kvinner med risikable svangerskap kunne ha overlevd dersom de hadde tatt abort. Siden forbudet ble innført for elleve måneder siden har minst 80 kvinner mistet livet siden forbudet ble innført, melder NTB.

Totalforbudet mot aborter i Nicaragua gjelder uansett årsak. Det var en uke før valget i fjor at Nicaraguas folkevalgte utvidet forbudet mot aborter til også å gjelde for voldtektsofre og for kvinner som risikerer å dø under fødselen.

Mens det er fremskritt på demokrati- og menneskerettighetsfronten i Latin-Amerika, går de i Nicaragua baklengs når det gjelder respekt for menneskerettighetene, sier Heimburger i Human Rights Watch.