Ufrivillige ekteskap

Voldtekt og tvangsekteskap

En polygam fundamentalist er dømt for å ha tvunget en 14-årig jente til å gifte seg med en 19-åring mann. Han oppfordret også det unge ekteparet ”til å bli mange”, og for dette ble han i tillegg funnet medskyldig i voldtekt.

Sektlederen i Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints i USA heter Warren Jeffs (51), som også omtales som fundamentalist og polygamist. Selv kaller han seg profet og president. Ifølge Jeffs selv er alt han sier å regne for Guds ord. Derfor var det også han som kunne bestemme hvem sektmedlemmene skulle inngå ekteskap med. I 2001 tvang han 14-årige Elissa Walls til å gifte seg med Allen Steed på 19 år, ut fra at det var Guds vilje.

Jeffs viet selv det unge paret. I ritualet ba han dem bli mange, og på denne måten mener påtalemyndigheten at han oppfordret til voldtekt av den unge barnebruden. Under vielsesseremonien gråt den fortvilte jenta, mens sektlederen Jeffs presset henne til å si ja og kysse ektemannen. Jenta visste ingenting om verken kroppen eller om sex, og heller ikke hvordan man unnfanger barn.

I rettslokalet i går sto offeret for hjernevaskingen med tårer i øynene, skriver Aftenposten.no. Elissa Walls, som nå er blitt 21 år, fortalte i retten fortalte om hvordan hun sa fra at hun ikke ville gifte seg og at hun ikke likte mannen hun ble gift med. Hun syntes også det var vanskelig å takle de seksuelle tilnærmelsene hans. Beskjeden fra Jeffs var at hun måtte underordne seg mannens ønsker, ellers ville hun miste frelsen. Etter noen ukers ekteskap følte hun seg presset til å ha samleie med den tvangspåførte ektemannen.

Jeffs forsvarer har hevdet at han blir utsatt for religionsforfølgelse. Dette ble imidlertid avvist av retten, og i går ble han dømt både for å ha viet barnebruden og for medvirkning til voldtekt av den unge jenta. Han risikerer nå livstid i fengsel. Straffeutmålingen skjer i slutten av november.

HRS mener at dommen er interessant, ikke minst fordi den knytter sammen to sentrale element; nemlig det å tvinge noen til å inngå ekteskap og at dette samtidig er medvirkning til voldtekt. Allerede i 2002 brakte vi denne koblingen inn til regjeringen, der vi foreslo at lovverket om tvangsekteskap må reflektere voldtekt. I utredningen viste vi til at lovverket ikke skiller mellom tvangsekteskap og fullbyrdet tvangsekteskap. Med fullbyrdet tvangsekteskap menes at ekteparet har hatt samleie. Vårt forslag hadde følgende ordlyd:
HRS mener det må differensieres mellom et tvangsekteskap og et fullbyrdet tvangsekteskap, der det ved et fullbyrdet tvangsekteskap også må vurderes om det kan være begått seksualforbrytelser. Vår grunnholdning er at inngåelse av et tvangsekteskap tilrettelegger for handlinger som etter omstendighetene også vil kunne straffes etter andre lovbestemmelser, f.eks. seksualforbrytelser, som har strengere strafferammer og som innebærer muligheten for offentlig påtale.

Vi presenterte lovforslaget for en rekke politikere og andre sentrale aktører som den gang stilte seg positive til HRS’ vurdering, men hos daværende justisminister Odd-Einar Dørum (V) og regjeringen fikk vi ikke gehør for denne tankegangen. Derimot ble det innført mulighet for offentlig påtale i tilknytning til tvangsekteskap.

HRS mener derimot fortsatt at et fullbyrdet tvangsekteskap bør knyttes til lovverk om seksualforbrytelse (voldtekt), slik som USA faktisk nå har gjort i sin nylige dom. Men vi ser heller ikke bort fra at det er lavere terskel for å straffe en kristen fundamentalist for slike forhold, enn det er å straffe konservative muslimer. Men for ofrene er resultatet det samme, og som norskpakistanske Jeanette den gang sa: ”Mine foreldre arrangerte ikke ekteskapet mitt, de arrangerte voldtekten min.”

Du kan lese HRS’ forslag fra 2002 i sin helhet her