Politikk

Valgfusk i Drammen?

Drammens Tidende avdekker at det har vært tatt i bruk totalt uakseptable metoder i valgkampen i Drammen. Potensielle velgere er forsøkt kjøpt og betalt med ferdigutfylte stemmelister. Ett av navnene som er blandet inn i skandalen, er Yousef Gilani fra Arbeiderpartiet.

Yousef Gilani (Ap) ble i år valgt inn i Drammen bystyre for sin tredje periode. Han var ført opp som nummer 27 på listen, men endte opp med flest personstemmer av samtlige politikere i Drammen. Dagen etter valget sa Gilani til Nettavisen at: ”Åtte av 15 Ap-representanter er fra Tyrkia, Pakistan, India og afrikanske land. Det er ingen tvil om at det har foregått en kampanje, og at mange har kumulert fram politikere med samme bakgrunn som dem selv.” (vår utheving).

Gilani hevdet at ”dette er folkets dom”, og selv var han sikker på at han har støtte både fra minoritetene og majoriteten. Samtidig minnet han om at kumulering av spesielle grupper ikke er noe nytt fenomen.

Men nå er det ting som tyder på at kumuleringen slett ikke var noen ”folkets dom”, men et resultat av helt uakseptable metoder. For ifølge Drammens Tidende fikk potensielle velgere, plukket ut i rusmiljøet i Drammen, tilbud om femti kroner for å levere stemmeseddel med kryss på Yousef Gilanis navn. En av disse var Else Marie Romset. ”Dette strider mot alt jeg er opplært til. Norge skal være et fritt demokrati, men jeg trengte de 50 kronene jeg fikk for å stemme,” sier hun til Drammens Tidende. Men selv om hun var ”kjøpt og betalt”, valgte hun å stemme på noen andre. Også andre i tilknytning til rusmiljøet reagerer sterkt på det som er skjedd: ”Det styggeste er at man utnytter de svakeste i samfunnet. Å tilby en femtilapp er en hån mot folk. Men jeg vet likevel om mange som tok imot pengene,” sier Bent Sandberg, som selv nektet å ta imot tilbudet. En annen, Hjørdis Nordahl, ble ved to anledninger spurt om hun ville tjene femti kroner. Også hun opplevde tilbudet som frekt, og takket nei. En tredje som takket nei, var John Pedersen. Han kaller «tilbudet» kanskje med sitt rette navn: valgfusk.Ifølge Yousuf Gilani kjenner han ikke til denne formen for å kapre velgere. Han sier til Drammens Tidende at fiender har ført en svertekampanje mot ham under valgkampen, og mener noen må ha plantet denne historien for å skade ham. Gilani hevder at det har vært en usedvanlig skitten valgkamp.

Også leder av Drammens innvandrerråd, Ali Duymaz, hevder valgkampen var skitten. Han mottok ferdigrettede lister fra representanter i både Høyre, Ap og SV. Andre kilder forteller til avisen at kampen om innvandrerstemmene er blitt så tilspisset at noen har gått langt ut over sitt eget nettverk i håp om å kapre velgere både blant sosialklienter, narkomane og minoritetsgrupper som kurdere og somaliere. I tillegg skal navngitte representanter ha gitt løfter om å hjelpe dem så snart de kommer inn i maktposisjoner. Minoritetspolitikere skal også ha fortalt at de må betale et depositum på flere tusen kroner for å stå på valglistene, og som de kun får tilbake dersom de blir valgt inn i bystyret. ”Det er slik valgkampene foregår i Pakistan, men man kan jo ikke drive slik her,” forteller en sentral minoritetspolitiker til Drammens Tidende.

Gruppeleder for Drammen Ap, Hilde Klæboe, er rystet og sjokkert. Hun mener dette bare er tragisk, både for lokalmiljøet, for minoritetsbefolkningen i Drammen og for Drammen Ap. Hun ble kjent med saken etter at Yousuf Gilani tok kontakt og fortalte at Drammens Tidende jobbet med en sak der det var rettet mistanke om at noen hadde forsøkt å selge stemmer med kryss på hans navn.

Klæboe har allerede vært i kontakt med Justisdepartementet, for å forhøre seg om de var kjent med liknende saker. «Straffelovens § 105 har ikke vært i bruk siden før krigen. Heldigvis for det norske demokratiet, har ikke dette vært en vanlig hendelse i Norge, og jeg håper for all fremtid at det heller ikke blir det,” sier Klæboe til Drammens Tidende.Drammen Ap vil nå innkalle til et styremøte for å få klarlagt hva som skjedde i valgkampen, der også innvandrerrepresentantene vil bli innkalt til en samtale. Derimot er det opp til valgstyret i Drammen kommune å ta stilling til hvor alvorlig dette er, og hvilke sanksjoner som kan ventes. Klæboe påpeker overfor Drammens Tidende at man nå må få fakta på bordet: ”Saken er fremdeles så uryddig at vi ikke har noen bevis for om det er Gilani eller andre som står bak denne saken. Det må vi ha klarlagt først, vi kan ikke gjøre noe mer før vi har alle fakta på bordet,” sier Klæboe.

Spørsmålet er om dette er metoder som kun er tatt i bruk i Drammen, eller om dette eller lignende også har skjedd andre steder. Praksisen med kumulering, eller personstemmer, også ved ferdigutfylte lister, ser ut til å ha bredd om seg, og er av ulike aktører betegnet som en ordning som fungerer. Men etter hva som har skjedd i Drammen, uavhengig av hvem som står bak, bør denne ordningen vurderes nøye. Det er jo liten tvil om at ordningen lett kan misbrukes, noe som må stoppes.