Politikk

Valgfusk dokumentert, ikke omvalg

Til tross for at det er dokumentert valgfusk i Drammen, blir det ikke holdt omvalg. Ordfører Tore Opdal Hansen (H) sier at veldig mye skal til før det blir aktuelt å holde omvalg. Valgstyret avholdt i dag ekstraordinært møte, og der ble det klart at valgstyret ikke kan skrive ut omvalg. Statsråd Kleppa følger saken nøye og vil vurdere eventuelle lovendringer.

Ordfører Opdal Hansen fra Høyre mener at valgresultatet i Drammen var så klart, at det, til tross for dokumentert valgfusk, ikke vil ha betydning for mandatfordelingen i bystyret. ”Selv om man skulle forkaste samtlige 364 stemmesedler med kumuleringer for Yousuf Gilani, ville det ikke ha noen betydning for mandatfordelingen i bystyret,” sier Opdal Hansen til Aftenposten.no.

Politiet har bekreftet at stemmer er kjøpt for femtilapper i rusmiljøet. Sammen med femtilappen fulgte Ap-stemmesedler der det på forhånd var gitt ekstrakryss for Gilani (Ap). Men selv om Opdal Hansen bekrefter at ”alle” har latt seg sjokkere av dette, og at saken er alvorlig, så mener ordføreren likevel at omfanget er så begrenset at det ikke er behov for omvalg.

Heller ikke SVs gruppeleder, Rune Kjeldsen, finner det naturlig å holde omvalg, med mindre nye ting måtte bli avdekket.

Det er ikke Stortings- og bystyrerepresentant Jørund Rytman (Frp) og bystyremedlem Asif Khalil (SV) enige i. De krever begge omvalg. Rytman mener at det bør holdes omvalg fordi det er dokumentert valgfusk, mens Khalil mener at saken slik den står i dag svekker troverdigheten til de representantene med innvandrerbalgrunn som er valgt inn.

Den nyutnevnte kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sier til Dagbladet.no at hun synes saken er svært alvorlig, og følger den nøye. Hun vil derimot ikke gripe inn før saken er ferdig behandlet i valgstyret og kommunestyret i Drammen. ”Når Drammen kommune har sagt sitt vil jeg se på om saken skal følges videre opp av departementet, og eventuelt på hvilken måte. Det vil skje i løpet av uka. Denne saken har høy prioritet,” sier Kleppa.Uansett utfall i Drammen vil statsråden vurdere endringer både i valgloven og kommuneloven.

Selv hevder Yosuf Gilani sin uskyld, slik han har gjort mange ganger før. Fredag ble han sparket ut av bystyret på ubestemt tid, og nå kjemper han for å bli trodd. Og, som Drammens Tidende skriver det, er det ikke første gangen han står i ringen med boksehanskene på. Men listen med bråk, mistillit og rykter begynner å bli alvorlig lang. For allerede i januar 2002 var det bråk omkring Gilani. Den gang ble han fengslet i to måneder fordi han slo ned sin svoger som hadde mishandlet hans søster. Samme år ble han koplet til rykter om et eget innvandrerparti i Drammen. Året etter, da han også var leder for Drammen innvandrerråd, ble han valgt inn i bystyret etter å ha sanket en rekke personlige stemmer i innvandrermiljøene. Selv sa han dette var en revansj for dålig behandling i nominasjonsprosessen – da, som nå. Senere på året ble det bråk omkring han da han møtte lederen for nynazistiske organisajonen Vigrid. I 2004 lanserte han ideen om egen imamskole, mens det året etter ble bråk rundt hans kandidatur som rektor for den islamske grunnskolen Urtehagen i Drammen, som han takket nei til etter press fra Ap. I 2006 var han delaktig i forsøket på å stifte et parti for innvandrere, Unionspartiet. Samme år trakk han seg som leder i Innvandrerrådet, etter mye kaos og beskyldninger om kupping fra noen innvandrergrupper.

I en pressemelding fra politiet i Drammen heter det at en mann er siktet for kjøp av stemmer i forbindelse valgjukset. Mannen har vært inne til avhør i helgen. Politiet er i begynnelsen av etterforskningen, og har foreløpig ikke et totalt bilde av verken omfanget eller hvem som står bak det angivelige kjøpet av velgere. ”Etterforskingen dreier seg nå om enkeltpersoner i enkelte miljøer i Drammen. Vi kan ikke si noe om hvem disse menneskene er, eller hva slags relasjoner de har til personene som har mottatt betaling. Det er begrenset hva politiet kan gi av informasjon så lenge denne saken er inne i en etterforskingsfase,” sier Jan Erik Strøm i pressemeldingen.

Tre til fire etterforskere jobber til daglig med saken.

Ikke omvalg

Et enstemmig valgstyre i Drammen godkjente i ettermiddag valget, til tross for avdekket valgfusk. I morgen skal bystyret i Drammen behandle saken, men det forventes at de vil komme til samme konklusjon. Ifølge loven kan de ikke annet. Nå kreves det lovendring.