Arbeid og utdanning

Staten vil kvotere innvandrere

Regjeringen vil iverksette et prøveprosjekt der personer med innvandrerbakgrunn skal favoriseres når søkerne har tilnærmet like kvalifikasjoner.

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) mener at ledigheten blant innvandrere er for høy, særlig blant førstegenerasjonsinnvandrere, og innfører nå kvoteringsregler. Til Dagbladet sier Grande Røys at ”Selv om det kan være argumenter mot kvotering og særbehandling, er de ikke gode nok. Ledigheten blant innvandrere er for høy.” Videre påpeker hun at det er stor etterspørsel etter arbeidskraft, og det er viktig at folk får brukt sine ressurser i arbeidslivet. Målet med prosjektet er både å få en større utjevning mellom innvandrere og ikke-innvandrere, og å få ned ledigheten blant innvandrerne.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeidstilsynet, NAV og Utlendingsdirektoratet (UDI) skal innføre kvoteringsregler. Inntil tolv statsetater skal være med i forsøket.Per i dag har 2,8 prosent av de ansatte i statsadministrasjonen ikke-vestlig bakgrunn. Høyest er andelen i helse- og omsorgssektoren med 5,5 prosent, mens den i forsvaret ligger på 0,6 prosent.

Les hos VG Nett