Islam

Skjult kamera i moskéen

Britisk dokumentarprogram avslører jihadisme i en av landets største og antatt moderate islamske organisasjoner. Dets ledere forkynner islamsk revolusjon, innføring av sharia, henrettelse av apostater og homser, vold mot kvinner, ekteskap med mindreårige jenter, med mer. Organisasjonen er med i interreligiøst dialogarbeid og har forgreninger opp på høyeste nivå i britisk politikk.

Av Jens T. Anfindsen, HRS 10. september 2007

Engelske Channel 4 har produsert et dokumentarprogram som på rystende vis avslører hva som beveger seg i det islamske miljøet i England. Programmet ble sendt på britisk TV allerede i januar i år, men grunnet liten dekning og diskusjon om saken i Norge, ønsker HRS med dette å bidra til å gjøre programmet bedre kjent. Dette handler om noe som angår oss alle!

Programmet er ett i serien av Channel 4 sine ”Special Dispatches” og ble laget ved at en journalist infiltrerte Green Line Mosque (Masjid) i Birmingham over en periode på flere måneder. Journalisten gjorde opptak av bønn og undervisning i moskéen, samt også fra fortrolige samtaler og lukkede møter med fremstående muslimske ledere i England.Green Line Mosque er et hovedkvarter for ”veldedighetsorganisasjonen” Markazi Jamiat Ahl-e-Hadith UK, en organisasjon som leder mer enn 40 moskeer i England og flere islamske skoler. Organisasjonen er også et innflyteksesrikt medlem i Muslim Council of Britain – noe som omtrent tilsvarer Islamsk Råd Norge i Norge. Organisasjonen spiller altså en lederolle i det organiserte islamske miljøet i Storbritannia, og har flere høyt og sentralt plasserte representanter i landets politiske liv.

På hjemmesidene til Markazi Jamiat Ahl-e-Hadith står det å lese at organisasjonen arbeider for fremme av interreligiøs dialog og fredelig sameksistens mellom ulike grupper i England. Avsløringene i Channel 4-programmet gir oss innblikk i en helt annen realitet. Noe av det vi stifter bekjentskap med er den systematiske undervisningen i og propaganderingen av det følgende:

Allah elsker jihad og de som er villige til å ofre sitt liv på ”Allahs vei”.
Tiden nærmer seg nå med raske skritt for en islamsk revolusjon der muslimene skal gripe makten i samfunnet. Muslimer oppfordres til be om å finne ”den rette tid” for å slå til. Når muslimene så griper makten skal de bl.a.:

Innføre islamske lover.
Innføre en islamsk stat.
Være milde mot muslimene, men harde mot de vantro.
Drepe enhver som forlater islam (gjerne ved korsfestelse).
Drepe de homoseksuelle (gjerne ved å kaste dem ut for en klippe).

Programmet viser for øvrig også muslimske ledere som:

Forsvarer flerkoneri og ekteskap med mindreårige jenter.
Anbefaler foreldre og foresatte å slå jenter som nekter å bære hijab.
Anbefaler foreldre å isolere muslimske barn fra storsamfunnet.
Karakteriserer jøder og kristne som fiender.
Hevder at kvinner har en mangelfull (”deficient”) natur.
Mottar fatwaer og religiøs veiledning fra saudiarabiske rettslærde.
Sender unge imamstudenter til koranskoler i Saudi-Arabia.

Det som gjør dette programmets avsløringer spesielt viktige, er at Green Line Mosque har slik en sentral plassering i Storbritannias islamske miljø. Organisasjonen Markazi Jamiat Ahl-e-Hadith representerer en bred islamsk hovedstrømning i landet, ikke bare en liten sekt. Organisasjonen har dessuten stor politisk innflytelse og regnes som et representativt islamsk organ av britiske myndigheter. HRS mener dette programmet fortjener langt mer oppmerksomhet og refleksjon, også her til lands, enn hva som hittil har vært tilfelle.

Derfor anbefaler vi: Se hele programmet på YouTube (48 min).