Integrering og integreringspolitikk

«Skikk og bruk» i innvandringsterminologi

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen og hans departement har utarbeidet en veiledningsbrosjyre for et "inkluderende språk". Aftenposten skriver at ”Veiledning i bruk av ord og uttrykk” er så sensitiv at man må lese hele for å forstå at den faktisk handler om innvandringsterminologi.