Vold og overgrep

Seksuelt overgrep med religiøse undertoner

Den iraksfødte faren ble frifunnet for flere tilfeller av seksuelle overgrep, men dømt for seksuell krenkelse. Kristiansand tingrett mener konflikten mellom far og datter har religiøse undertoner.

Faren, som er i slutten av 30 årene, opprinnelig fra Irak, er i Kristiansand tingrett frifunnet for flere tilfeller av seksuelle overgrep mot sin datter. Han ble imidlertid domfelt for å ha befølt sin datter.

Datteren skal ha fortalt læreren om seksuelle overgrep fra faren. Læreren varslet barnevern og politi. Hun forklarte at faren blant annet hadde gjennomført samleie. Faren nektet, og datteren trakk senere tilbake sin forklaring både overfor politiet og i retten.

Men den tiltalte faren har imidlertid tilstått å ha gjennomført seksuelle tilnærmelser overfor datteren i en periode da hun var mellom 12 og 16 år. Like etter at datteren fylte 16 år skal faren blant annet ha skrevet et fiktivt brev til henne. I dette brevet, som angivelig var fra tre muslimske jenter, sto det at siden jenta var fylt 16 år burde hun lære sin far bedre å kjenne, også seksuelt.

Ifølge dommen fant datteren brevet i kjelleren, idet faren hadde bedt henne om å hente ved. Sammen med brevet lå gaver i form av penger og et Playstation-spill. Kort tid etter dette ble datteren med faren på en kjøretur i familiens bil, der han skal ha gjort seksuelle tilnærmelser, men ble avvist.

Tingretten sier at konflikten mellom datteren og faren har religiøse undertoner. Faren er sunni-muslim, og han har inntil en skilsmisse i fjor oppdratt barna etter islamsk tro, skriver Fædrelandsvennen.no.

Faren er dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for de seksuelle krenkelsene, der han også hadde som utgangspunkt å tilfredsstille seg selv. Retten mener at det er særdeles straffeskjerpende at krenkelsene er begått overfor et barn og en datter gjentatte ganger.