Kjønnslemlestelse

Rekord i bekymringsmeldinger om kjønnlemlestelse

Aldri før har det vært flere bekymringsmeldinger om kjønnslemlestelse i Oslo. Byråden er er glad for at kommunen har klart å tatt grep om saken, men tror likevel dette bare er toppen av isfjellet.