Integrering og integreringspolitikk

Politiets dialogforum strandet

Politiet i Østfold prøvde å etablere et dialogforum med ulike innvandrerrepresentanter. Men det hele strandet på krav om penger, interne maktkamper og liten interesse for å påta seg arbeidsoppgaver.

Politimesteren i Østfold, Otto Stærk, redegjør i sin rapport til Politidirektoratet at det ikke var mulig å få opprettet et felles innvandrerforum for Østfold, skriver Fredrikstads Blad. Det er over fire år siden politiet tok initiativet til et slikt forum, men de innrømmer nå at det har vært et svært tungt arbeid. Problemene skal ha startet allerede på det første møtet da politiet ønsket at de fremmøtte lagene og foreningene skulle plukke ut representantene som skulle sitte i dialogforumet. Men det viste seg å være umulig. «Det var ikke kultur for å enes om felles representanter, og det var angivelig betydelige motsetninger mellom flere av de foreningene som var til stede», heter det i politimesterens orientering til direktoratet.

Politiet plukket derfor ut selv noen deltagere som skulle sitte i dialogforumet, men ble raskt møtt av en ny utfordring: «Vi ble tidlig møtt med ønske om både reise- og møtegodtgjørelse fra dem som deltar. Vi har på en forsiktig måte forsøkt å fremholde at de bør ha en viss egeninteresse i å delta i et slikt forum, og har fått forståelse for det», heter det i rapporten til direktoratet, hvor det videre fremkommer at politiet heller ikke var videre imponert over innvandrerorganisasjonenes egen innsats. Politiet skal ha forsøkt en rekke ganger å engasjere organisasjonene til å få til samlinger for ungdom og andre sosiale tiltak i deres respektive miljøer, men uten hell. Dette fikk politiet til å konkludere med at det ble forventet at ”politiet skal dra lasset alene.”

Østfold-politiet nå kassert hele ideen om dialogforum. I stedet skal det jobbes mer aktivt ute på gateplan i miljøer hvor spesielt innvandrergrupper befinner seg.