Islam

Osamas tale

Osama bin Laden har (trolig) levert et nytt videobudskap til verden. Norske medier har referert at så har skjedd, men har ikke tatt seg bryet med å analysere hva han sier.

Av Jens Tomas Anfindsen, HRS 11. september 2007

Natt til 7. september fikk vestlige medier tilgang til en video som antas å inneholde al Qaida-leder Osama bin Ladens budskap til verden, USA i særdeleshet (utskrift av hele talen her). De fleste norske medier har, rimeligvis, referert at så har skjedd, men så vidt HRS erfarer har ingen tatt seg bryet med å analysere talens innhold i noe nærmere detalj. Vi har fått høre at amerikanske soldater i Irak er blitt stilt overfor et ultimatum om å konvertere eller dø, men omtrent der stopper medienes analyse, sannsynligvis også deres innsikt.

I realiteten er Osamas tale en ganske dyptpløyende og fundamental kritikk av selve fundamentet for den vestlige sivilisasjon, en advarsel om at denne vil falle, og en oppfordring om omvendelse til islam før det er for sent. La oss kaste et blikk på selve kritikken, før vi ser nærmere på hva dette kallet til omvendelse kan signalisere.

Kritikken

Osama kritiserer det kapitalistiske og demokratiske systemet:

This is why I tell you: as you liberated yourselves before from the slavery monks, kings and feudalism, you should liberate yourselves from the deception, shackles and attrition of the capitalist system.

If you ponder it well, you will find that in the end, it is a system harsher and fiercer than your systems in the Middle Ages. The capitalist system seeks to turn the entire world into a fiefdom of the major corporations under the label of “globalization” in order to protect democracy.

Som alternativ tar han til orde for en verdensorden basert på guddommelige lover:

So it is imperative that you free yourselves from all of that and search for an alternative, upright methodology in which it is not the business of any class of humanity to lay down its own laws to its own advantage at the expense of the other classes as is the case with you, since the essence of man-made positive laws is that they serve the interests of those with the capital and thus make the rich richer and the poor poorer.

Så vender han seg mot kristendommen. Kristen tro er forfeilet på grunn av treenighetslæren og kristendommens atskillelse av stat og religion:

You believe with absolute certainty that you believe in Allah, and you are full of conviction of this belief, so much that you have written this belief of yours on your dollar. But the truth is that you are mistaken in this belief of yours.

… you associate others with Him in your beliefs and separate state from religion.

Advarselen mot å skille stat og religion, har nær sammenheng med kritikken mot demokratiet og kapitalismen. Det å akseptere islam er mer enn bare å akseptere en tro. Det å ikke akseptere islam er å støtte en samfunnsordning som er:

… in contradiction to [Allah’s] Law and methodology.

Kallet til islam, som Osama utsteder til USAs president og folk, handler altså om noe mye mer enn en oppfordring til å begynne å tro de rette tingene, til å akseptere visse trosartikler. Det er et kall til å bli med i en ny verdensorden, der både demokratiet, kapitalismen og kristendommen skal vike for Allahs rike på jord.

Kallet

Ikke bare formanes Amerika og Vesten til omvendelse til islam, Osama advarer eksplisitt mot farene ved å dø utenfor islam:

To conclude, I invite you to embrace Islam, for the greatest mistake one can make in this world and one which is incorrectible is to die while not surrendering to Allah, the Most High, in all aspects of one’s life – i.e., to die outside of Islam.

Betydningen

Formaningen til omvendelse og advarselen mot faren ved å dø utenfor islam inneholder mer enn et fromt ønske; dette inneholder også en advarsel. Tidligere CIA-sjef og leder for ”Osama bin Laden Task Force”, antiterroreksperten Michael Scheuer (som faktisk blir nevnt ved navn i Osamas tale!), har ved en tidligere anledning forklart hvorfor bin Laden overhode tar seg bryet med å advare sine fiender på denne måten (kilde: VG.no):

Etter 11. september 2001 ble Osama bin Laden kritisert av trosfeller for tre ting: For ikke å advare oss nok, for ikke å gi oss en sjanse til å endre politikk og konvertere og for ikke å ha hatt autorisasjon fra de religiøse ledere.Nå har han gjort alle de tre tingene. Han har advart oss ved fem forskjellige anledninger, tre ganger har han gitt oss en sjanse til å konvertere, og i 2003 fikk han en fatwa – en godkjenning – fra en respektert saudisk religiøs leder på at han kan angripe USA og drepe opp mot ti millioner amerikanere.

Grunnen til at muslimske rettslærde forlanger av Osama at han gir oss i Vesten en sjanse til å omvende oss, er begrunnet i islamsk lov. Muhammed knesatte selv en regel om at angrep på ikke-muslimer må forutgås av (1) en invitasjon til islam og (2) en invitasjon til å bli annenrangs dhimmiborgere under islamsk styre. Først hvis begge disse tilbudene avvises, kan (3) Allahs hellige krigere angripe:

Fight in the name of Allah and in the way of Allah. Fight against those who disbelieve in Allah. Make a holy war, do not embezzle the spoils; do not break your pledge; and do not mutilate (the dead) bodies; do not kill the children. When you meet your enemies who are polytheists, invite them to three courses of action. If they respond to any one of these, you also accept it and withhold yourself from doing them any harm. Invite them to (accept) Islam; if they respond to you, accept it from them and desist from fighting against them….If they refuse to accept Islam, demand from them the Jizya [the poll tax on non-Muslims]. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the tax, seek Allah’s help and fight them. (Sahih Muslim 4294).

Hvis Michael Scheuers analyse av betydningen av Osamas kall til omvendelse er riktig (se også Robert Spencers siste artikkel i FrontpageMagazine), da har Osama bin Laden nettopp gitt oss et forvarsel om et forestående angrep på USA og/eller Vesten. Og hvis Osama mener det han sier, da vil ikke litt mindre muhammedkarikaturer, litt mer dialog og litt færre israelske bosetninger være nok til å holde Allahs krigere tilbake. Osama og hans menn synes rett og slett ikke å ville holde opp med å misforstå islam!