Islam

Muslimsk parti stiftes i Finland

Som første land i Europa får Finland et muslimsk parti. Stifterne samler i disse dager inn de nødvendige 5.000 underskrifter for å kunne realisere partiet, og stille til kommunevalget neste år. Partiet ønsker sharialover innlemmet i finsk lov.

Overraskende nok ser det ut til at det blir Finland som får det første muslimske politiske partiet i Europa. Finland har i dag om lag 40.000 muslimer, hvilket er langt færre enn de fleste europeiske land.

Lederen for det nye partiet, Abdullah Tammi, fortalte på en pressekonferanse i forrige uke at partiets mål er å ”fremme sunne livsvaner og en islamsk livsstil”. Noen av eksemplene er å stoppe salg av alkohol i supermarkeder og kiosker, samt gjøre det mulig for muslimske elever å få fritak fra musikk- og svømmeundervisning, som ifølge dem er imot islamsk tro.

På spørsmål om hvorvidt partiet ønsker sharialovgivning innlemmet i finsk lov, svarte Tammi, ifølge DR.dk, at det ville være fantastisk, i det omfang sharia kan benyttes til å forebygge kriminalitet. Han understreket imidlertid at det muslimske partiet ikke søker opprettelsen av et muslimsk samfunn.

Da gjenstår det å se hvilken oppslutning et muslimsk politisk parti vil få i Finland. I tillegg blir det interessant å se om lignede partier vil etableres i andre europeiske land, samt, som DR spør: Og i så fall, hva det vil føre til…?