Islam

Muslimer vil endre svensk lov

Etter bråket rundt tegneren Vilks karikatur av Muhammed som en hund, krever nå Egypts ambassadør i Sverige at svensk lov endres. Han mener en lovendring er nødvendig for at muslimer skal få rettslig beskyttelse av islams profet Muhammed. I dag møter han, og 19 andre ambassadører fra muslimske land, Sveriges statsminister.

Dermed rykker den svenske Muhammed-krisen inn i regjeringskontorene. Det er statsminister Fredrik Reinfeldt som har bedt ambassadørene til møte, som han ser på som en forlengelse av den dialog han startet tirsdag denne uke i møte med ledere i moskéen på Södermalm. Reinfeldts initiativ har skapt begeistring hos flere av de innbudte muslimene. Den algeriske ambassadør i Sverige, Merzak Bedjaoui, uttrykker tilfredshet, og den egyptiske ambassadøren, Samah Mohamed Sotuhi, har med seg konkret forslag:
”Vi vil se handling. Ikke bare fine ord. Vi må forsøke å få endret loven. Muslimer har bruk for en rettslig beskyttelse mot at profeten Muhammed blir hånet. På samme måte som jøder og homoseksuelle har det,” sier Sotuhi.
Han har i tillegg med seg synspunkter på hvordan skolene, utdanningen i Sverige og til og med den svenske riksdagen skal organiseres for å få bukt med islamfobi.
Den egyptiske ambassadøren Sotouhi ser ingen problemer med at hans forslag innebærer at han blander seg inn i svensk politikk.
”Det er idéer jeg vil diskutere, idéer for fremtiden slik at vi kan unngå lignede situasjoner fremover,” sier Sotouhi til Corren.se

Statsministeren kontor vil derimot ikke på nåværende tidspunkt kommentere ambassadør Sotouhis forslag. Derimot synes den svenske regjeringen vel fornøyd med sin håndtering av saken så langt, ikke minst knyttet til invitasjon av muslimene inn i maktens sentrum for dialog – som er en annen strategi enn hva den danske regjeringen valgte under sin Muhammed-konflikt. Den danske statsminister Fogh Rasmussen ble av mange kraftig kritisert fordi han ikke ville møte ambassadører for 11 muslimske land til dialog og beklage trykkingen av tegningene. Utgangspunktet for møtet var et protestskriv fra de samme ambassadørene, etter påvirkning fra en gruppe muslimer i Danmark, der de krevde at regjeringen sanksjonerte ovenfor avisen Jyllands-Posten (som var den første avis i Danmark som publiserte karikaturene). Men Fogh Rasmussens grunnholdning var at han ikke er en religiøs leder. Han ville ikke gå i dialog, og slett ikke unnskylde, noe han ikke hadde noe med. Den danske statsministeren ville rett og slett ikke bidra til å blande religion og politikk.

Spørsmålet er hva den svenske regjeringen vil gjøre etter dagens dialogmøtet med muslimene. Er møtet et spill for galleriet, for å prøve å unngå ytterligere eskalering av konflikten, eller vil man la disse aktørene få reell innflytelse? Vi tipper det første, men det kan jo innebære at muslimene opplever seg lurt etterhvert. Det hadde vært mer redelige av den svenske regjeringen å stå opp for ytringsfriheten, og slik sett forsvare og videreutvikle et fritt demokratisk sekulært samfunn, og la religions utfordringer løses innenfor de religiøse rammer. Hvis muslimer mener dette er avvisning, mangel på dialog eller mangel på gjensidig respekt, har vi en svært lang vei å gå.