Forskjellsbehandling og diskriminering

Muslimer, sikkerhet og overvåkning

Vi frykter at det pågår en utbredt overvåkning av muslimer i Norge i dag, og at det er lavere terskel for at muslimer skal bli overvåket. Det brer seg en frykt blant unge, oppegående og godt utdannede muslimer om at deres e-post blir lest og at telefonsamtaler avlyttes, sier leder for Muslimsk Studentsamfunn, Muhammed Usman Rana, til NRK i dag. I morgen (insha’allah) hilser studentsamfunnet velkommen til ”en av tidsalderens viktigste debatter”.

Flere muslimer opplever at de blir sett på som en sikkerhetsrisiko. _ Vi frykter at det pågår en utbredt overvåkning av muslimer i Norge i dag, og at det er lavere terskel for at muslimer skal bli overvåket. Det brer seg en frykt blant unge, oppegående og godt utdannede muslimer om at deres e-post blir lest og at telefonsamtaler avlyttes.

Dette sier leder i Muslimsk Studentsamfunn (MSS), Muhammed Usman Rana, til NRK Nyheter. Utspillet kommer én dag i forkant av at MSS arrangerer ”en av tidsalderens viktigste debatter”, som skal handle om forholdet mellom muslimer, nasjonal sikkerhet og diskriminering.

Rana tror ikke selv at han blir overvåket, og på spørsmål fra NRK om han kjenner til konkrete tilfeller av overvåking av muslimer, svarer han:

Det har vært snakk om at PST (HRS anm: Politiets Sikkerhetstjeneste) har vært i kontakt med en del folk fra det muslimske miljøet.

Dette er hele datagrunnlaget for Ranas utspill, og slik HRS ser det, er dette et meget tynt grunnlag for kritikk av PSTs arbeid. Det er rimeligvis vanskelig for utenforstående å bestride Ranas utsagn om at mange muslimer føler seg overvåket, men slike følelser utgjør i hvert fall intet grunnlag for en påstand om at PST gjør noe som er klanderverdig. Det er naturligvis beklagelig at situasjonen i Norge (og i Europa, USA og store deler av verden for øvrig) er blitt slik at islamister overvåkes og at enkelte muslimer av den grunn føler seg mistenkeliggjort og stigmatisert, men dette har, som Usman Rana utmerket godt vet, sin grunn i at store, internasjonale, islamistiske nettverk propaganderer for islamsk maktovertakelse og sprer vold og terror i Allahs navn.

Islamistenes arbeid og rekrutteringen til islamistiske miljøer foregår jo dessuten gjerne i tett tilknytning til moskéer og islamske kultursentra, så det ville være temmelig oppsiktsvekkende dersom vestlige overvåkningsmyndigheter ikke holdt et øye med utviklingen på denne fronten. Tilsvarende ville det være utillatelig naivt dersom for eksempel PST skulle bestemme seg for å betrakte moskéer med en like likegyldig oppmerksomhet som den betrakter kirker og andre religiøse forsamlingslokaler. Uten det minste innsyn i hva PST faktisk gjør, tror jeg vi alle helt trygt kan gå ut ifra at PST holder et særlig årvåkent øye med islamistiske miljøer; sikkert også ved universitetene, som jo er en kjent rekrutteringsbase for radikale islamister. Dette ligger så å si i dagen, og det kan ikke være annet enn gode miner til slett spill når Rana later som om han ikke forstår sammenhengen i dette.

Samtidig avviser sjefen for PST, Jørn Holme, at de overvåker muslimer som gruppe. Til NRK sier han:

Vi overvåker ikke muslimer, sikher, vegetarianere eller folk som går i Levis-bukser. Vi følger med på dem vi mener kan planlegge alvorlig kriminalitet.

Jørn Holme legger til at terroren har kommet nærmere Norge i og med pågripelsene i Danmark og Tyskland de siste ukene. Han sier dette innebærer at terrortrusselen her hjemme er alvorlig, selv om trusselnivået fortsatt er lavt. PST-sjefen vil ikke gå ut med verken hvem som overvåkes eller hvor mange, men han gjentar at det finnes personer og grupperinger i Norge som støtter terroraksjoner i utlandet.

Holme sier til NRK at han forstår frykten i det muslimske miljøet for å bli stemplet. Det gjør ikke vi i HRS. Tvert imot mener vi at alle ikke-islamister burde prise seg lykkelig over at PST, etter all sannsynlighet, holder islamistiske elementer under grundig oppsyn. Alle muslimer som er interessert i en fredelig og ikke-politisk praktisering av sin religion, burde også være glade for dette. At Usman Rana tydeligvis har et annet perspektiv på dette er i seg selv betenkelig. Sett deg bare inn følgende tankeeksperiment: Du er leder av en studentorganisasjon for en religiøs gruppe som både nasjonalt og internasjonalt lider under det fenomen at en innflytelsesrik minoritet i gruppen angivelig misforstår det normative grunnlag for sin egen religion og gir seg hen til hellig krig og terror. Hvis du var leder for en slik gruppe og hvis du selv var fortvilet over disse folkene som misforstår religionen din og brakte den i vanry, ville du ikke da være sjeleglad for alle krefter som arbeidet for å stagge, avsløre og arrestere disse? Vi i HRS kan ikke skjønne annet enn at alle fredelige og fornuftige mennesker ville sett positivt på dette. Derfor har vi også liten forståelse for at lederen for Muslimsk Studentsamfunn er negativ til PSTs overvåkningsarbeid i det islamske miljøet.

Faktisk er det jo slik, at hvis det norske folk skulle begynne å fatte mistanke om at våre sikkerhetsmyndigheter ikke tok trusselen fra islamistene alvorlig, hvis folket ikke hadde tillit til at PST faktisk holdt islamistene under oppsyn, da ville det jo fort kunne begynne å bre seg terrormistanker mot muslimer, helt allment. Da kunne vi virkelig risikere å få se tilstander der den generelle stigmatiseringen ville blomstret opp. Men heldigvis er det altså slik at nordmenn, foreløpig, har en forholdsvis stor grad av tillit til at systemet fungerer, og dette er noe som kommer alle vanlige, fredelige muslimer til gode. Mot denne bakgrunn stiller HRS seg undrende til at Usman Rana ønsker å forpurre dette tillitssystemet ved å kaste mistanke over norske muslimers og Muslimsk Studentsamfunns ærlige hensikter.

Nå er jo ikke dette første gang at man får anledning til å undre seg over Pakistansk studentforenings eller MSSs meninger og hensikter. [NB! Dette avsnittet er blitt rettet. Se kommentar ved stjerne (*) nedenfor]. Som HRS meldte 31. oktober 2006:

31.10.06: På lørdag arrangerte Pakistansk studentersamfunn (PSS) i Oslo visning av en film med islamisten Zakir Naik. Naik er fra India, representerer Islamic Research Foundation og turnerer verden rundt med sitt islamistiske budskap. Naik argumenterer blant annet for obligatorisk tildekning av kvinner, han sier ja til flerkoneri, nei til all musikk (med unntak av en enkel tromme), og ja til dødsstraff for frafall fra islam.

Også Muslimsk studentersamfunn (MSS) promoterer Zakir Naik. Under Studentfestivalen i Oslo i august i år, viste MSS samme film som PSS med islamisten Naik. 20. september i år arrangerte MSS også foredrag med Zulqarnain Sakandar Madni, som de titulerer som ”bror”. Madni ble portrettert i NRK Brennpunkt i september i år, der han fremstår som en helstøpt salafist, utdannet i Saudi-Arabia der han studerte sharia. Madni har som mål å etablere et ummah i tråd med det samfunnet Muhammed skapte på 600-tallet på den arabiske halvøya. Som Madni sa til Brennpunkt: – Det går det ikke an å velge det beste fra to kulturer, når man er muslim. Gjør man det, kan man ikke kalle seg en muslim. Det er bare en lovgivning, og den kommer fra Muhammed.

I Brennpunkt ble Madni beskrevet av lederen i Islamsk Råd, Mohammad Hamdan, som ”den typen imam de muslimske miljøene trenger i fremtiden (…) han vet hvordan en muslim kan leve her i Norge (…) han er aktiv i vårt miljø (…) ungdommen liker han mye (…) han samler ungdommer rundt seg veldig fort,” i følge Hamdan.

To år tidligere hadde Muslimsk studentersamfunn også invitert en av Pakistans fremste, revolusjonære islamister, Qazi Hussain Ahmed, til å holde foredrag ved Universitetet i Oslo. Ahmed er lederen av Pakistans største islamistiske parti, Jamaat-e-Islami, og har ved flere anledninger oppfordret til hellig krig mot Vesten, kalt Bin Laden for en helt og gitt sin fulle støtte til Taliban-regimet i Afghanistan. Ahmed er blitt nektet innreise til både Belgia og Nederland, og NUPI-forskeren Amit Shrivastava nølte ikke med å kalle ham både ekstrem og farlig den gang da MSS innvieterte ham til sine lokaler. Ingen av disse opplysningene så imidlertid ut til å legge noen demper på stemningen fra MSS sin side, og heller ikke etter at Usman Rana overtok som leder i forbundet, kan vi registrere at han har signalisert noe ønske om linjeskifte i forhold til organisasjonens islamistiske historie.

Tvert imot. I pressen har Rana blant annet forsvart søskenbarnekteskap, tatt til orde for innføringen av sivilrettslig sharia i Norge (i forbindelse med skilsmisse), og han hevdet at det var et utslag av konspirasjonsteorier at norske kommentatorer satte trippeldrapet på Kalbakken i sammenheng med pakistansk æreskultur. Alt dette tegner et alt annet enn flatterende bilde av den mannen som nå klager over at PST er nødt til å overvåke islamistene. Vi i HRS, derimot, håper at PST gjør jobben sin, og at Rana er en av dem de har i kikkerten.

……………….

* Rettelse: I orginalpubliseringen av denne artikkelen sto det, i det gjeldende avsnitt: «Som leder av Pakistansk studentersamfunn, var Rana i 2006 ansvarlig for offentlig filmfremvisning av islamisten Zakir Naik.» Usman Rana har kontaktet HRS og opplyser om at dette er «en grov faktafeil». Ifølge Rana fratrådte han stillingen som leder for Pakistansk studentforening i august 2006, og han hevder at han ikke hadde noe ansvar i forbindelse med besøket fra Zakir Naik to måneder senere. HRS hadde basert seg på en kilde som oppga Rana som formann i Pakistansk studentforening for året 2006, og vi var derfor ikke klar over at han sluttet i stillingen i august samme året. HRS beklager det inntrufne.