Terrorisme og ekstremisme

Mange islamister i Danmark

De unge ekstreme som er villig til å begå vold og terror, føler at de er med i et golbalt nettverk. Deres kontakt med likesinnede foregår nødvendigvis ikke i moskéen, heter det i et notat fra Center for Terroranalyse.