Ytringsfrihet

Kritiserer HEF for manglende religionskritikk

Den sunne religionskritikken har nærmest blitt borte i Human-Etisk Forbund (HEF), sier styremedlem Sara Azmeh Rasmussen. Hun mener HEF opphøyer religionsfriheten og foreldreretten over andre menneskeretter, og slik sett tvinges forbundet også til å akseptere foreldreretten til fundamentalistisk religiøse foreldre. I tillegg kritiserer hun forbundet for å allierere seg med religiøse grupper.

Da Human-Etisk forbund (HEF) tidligere i år mottok meldingen om at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ga en gruppe foreldre medhold i at faget KRL (kristendoms-, religions- og livsynskunnskap) er i strid med menneskerettighetskonvensjonen på grunn av begrenset fritak fra faget, kom det høylydt seiersjubel fra HEF. Men nå kommer det frem at ikke alle i styret var like fornøyd. Sara Azmeh Rasmussen, styremedlem i HEF, sier til Klassekampen at hun frykter at forbundets prioritering av foreldrenes rettigheter i KRL-saken kan styrke fundamentalistisk religiøse foreldre.

Sara Azmeh Rasmussen er slett ikke fornøyd med HEFs rolle i kampen mot faget KRL i grunnskolen.

Konsekvensene av KRL-saken er at foreldreretten er så styrket at HEF vanskelig kan argumentere mot foreldres rett til å starte og sende barna sine til dogmatiske, religiøse friskoler, frykter Rasmussen. Derfor mener hun HEF har sviktet grovt.– HEF la vekt på foreldreretten når KRL-saken ble kjørt. Iblant kunne man høre argumenter i forbundet om at vi trengte et sekulært fundament i samfunnet, men det ble ikke brukt aktivt. Vi argumenterte for vår rett til å ikke la våre barn bli trukket inn i et religiøst univers, sier hun til Klassekampen.

Ifølge Azmeh Rasmussen opphøyer HEF religionsfriheten og foreldreretten over andre menneskeretter:

– Da tvinges forbundet logisk sett til også å akseptere foreldreretten til fundamentalistisk religiøse foreldre, sier Azmeh Rasmussen, som mener HEF derfor har malt seg inn i et hjørne.

Hun kritiserer også at forbundet allierer seg med religiøse grupper, og hun påpeker at man har betalt en alt for høy pris for en midlertidig seier.

– Jeg mener vi har solgt vår sjel og har omdefinert både vår identitet som humanister og sekularister og vår oppgave i samfunnet.

Hun mener HEF også har sviktet det sekulære i andre tilfeller, og hevder at tidligere generalsekretær Lars Gule er symptom på et ettergivende HEF når han er mer opptatt av det problematiske i å forby privatreligiøse skoler enn av å kritisere dem.– Vi har forsvart opprettelsen av de verste skolene av tvilsomme, lukkete sekter. Det er totalt absurd for meg. Jeg er for religionsfrihet, men jeg mener at bestemte institusjoner i det offentlige rom må være sekulære. Vi trenger et sekulært fundament. Men i Human-Etisk Forbund har vi fjernet oss fra drømmen om sekularisme.

Hun mener også at den svenske søsterorganisasjonen til HEF, Humanisterna, har en mer humanistisk tilnærming enn det HEF har, blant annet ved at de er klare i fordømmelsen av religiøse skoler. Barn er også individer, og derfor bør religionsfrihet omfatte dem, sier Azmeh Rasmussen

Staffan Gunnarson, som har sittet i styret til svenske Humanisterna i ti år, ønsker seg et forbud mot private, religiøse skoler.og Gunnarson forundrer seg over at man i Norge ikke har denne linja, der mange er sjokkert over den ettergivende holdningen til HEF.

Generalsekretær Kristin Mile i HEF avviser kritikken.

Les saken i Klassekampen.no