Bli HRS-venn

Jeg vil bli HRS-venn!

Som HRS-venn er du med på å sikre videre drift av Human Rights Service.

Vi får stadig flere HRS-venner, og den enkelte velger selv hvor mye, og eventuelt hvor ofte, penger gis til oss. De fleste av våre venner yter ca. 500 kr. i året, men variasjonene er betydelige. Noen er i en «særklasse» med omlag 100.000 kr. i året. De fleste betaler et årlig beløp, men noen betaler en gang i måneden og da gjerne ved at den enkelte avtaler med banken autotrekk fra egen konto til oss.For å bli fast bidragsyter til vårt arbeid, kan du:
• Betale den sum du velger via nettbank til vårt kontonummer: 5079 06 06261 (husk å oppgi navn og adresse!). Vi sender deg beskjed når vi har mottatt betalingen, og du får tildelt et HRS-venn nummer. • HRS-vennskapet innebærer ingen forpliktelser, men vi vil vanligvis sende deg årlig en giro på det beløpet du velger selv, eventuelt vi benytter samme beløp som du gav året før. • Ønsker du å få tilsendt en ferdig utfylt giro kan gjøre bruk av kontaktskjemaet under, eller ringe til HRS på 22 33 80 00 eventuelt mobil 90 86 56 29 eller 90 66 01 06.• HRS-vennskapet gjelder til du selv «sier det opp» via e-post, telefon eller brev/kort.
Ønsker du å donere et engangsbeløp? Hvis du heller enn å være HRS-venn vil donere en engangssum til HRS, kan du betale den ønskede sum til kontonummer: 5079 06 06261. Merk donasjonen med at det er et engangsbeløp. Dette innebærer at du ikke vil motta noen årlig giro fra oss.Ønsker du å få tilsendt en ferdig utfylt giro kan du gjøre bruk av kontaksskjemaet under, eller ringe til HRS på 22 33 80 00 eventuelt mobil 90 86 56 29 eller 90 66 01 06.

NB: Skattefradrag!

HRS er godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til. Fradragsretten er, etter skattelovens § 6 – 50, begrenset, dvs. for å kunne få fratrekk må gavebeløpet være minimum 500 kr. per år. Maksimalt beløp det kan kreves fradrag for det enkelte år er 12 000 kr. Fradragsretten krever at HRS lager et revisorattestert regnskap over mottatte gaver – og sender giverens navn, fødselsnummer (evt. organisasjonsnummer) og gavebeløpets størrelse til Skattedirektoratet. Dette innebærer at hvis du gir HRS mellom kr. 500 – 12 000 i året, og ønsker å benytte deg av fradragsretten, så må formidle ditt fødselsnummer (11 siffer) eventuelt organisasjonsnummer til oss. Alle data HRS har om deg vil behandles konfidensielt.