Ytringsfrihet

Ingen homoseksuelle i Iran

I Iran er det ingen homoseksuelle, slik som i deres land. I Iran har vi ikke dette fenomenet, og jeg vet ikke hvem som har fortalt dere noe annet, sa Irans president Mahmoud Ahmadinejad i sin tale til Columbia University i går.

Det har vært mye kontrovers rundt og blandede forventninger
til Mahmoud Ahmadinejads annonserte besøk ved og tale til Columbia University i
USA. Mange kritikere har hevdet at det er skandaløst at en akademisk
institusjon holder mikrofon for en diktator som bryter menneskerettighetene, og
som både fornekter det historiske Holocaust og tar til orde for et nytt ett i
forbindelse med utslettelse av staten Israel. Ahmadinejad fikk likevel sin
taletid ved universitetet, som planlagt, og benyttet da også anledningen til å
kritisere Vesten, fremholde Irans rett til å utvikle kjernekraft, fornekte
Holocaust og fordømme sionismen. Under spørsmålsrunden, etter foredraget, fikk så Ahmadinejad
følgende spørsmål fra en student i salen:

Herr President, …, for tiden frakjennes iranske kvinner
grunnleggende menneskerettigheter og Iran har innført monstrøse straffer,
inklusive dødsstraff, for iranske borgere som er homoseksuelle. Hvorfor
praktiserer dere disse tingene?

Se videoopttak av Ahmadinejads svar (48 sek.):