Islam

Imam frikjent for mordtrusler

Politiet i Danmark har innstilt etterforskningen på imam Ahmed Akkari etter at han for skjult kamera fremsatte drapstrusler overfor politikeren Naser Khader.

Det er 1 ½ år siden at imam Ahmed Akkari kom i medias søkelys for å ha truet politikeren Naser Khader på livet i tilknytning til produksjonen av en fransk dokumentarfilm. Nå har Københavns Politi i all stillhet innstilt etterforskningen, melder TV2.dk.

Imam Ahmed Akkari

Ahmed Akkari var også han som ledet delegasjonen som reiste rundt i den arabiske verden med Muhammed-tegningene for å samle politisk støtte.

Et fransk tv-team lagde en dokumentar der tilspissningen blant muslimer i Danmark var tema, og hvor blant andre Naser Khader, Ahmed Akkari og nå avdøde imam Abu Laban deltok. Det var under et skjult opptak at Akkari fremsatte det som ble oppfattet som drapstrusler mot Khader. Akkari ble spurt av de franske journalistene hva han trodde ville skje hvis Khader ble integreringsminister.

”Mon tro om det ikke da vil dukke opp to menn og sprenge hans departement i lufta,” sa Akkari.

Abu Laban snakket om en person som ville skape ”ødeleggelser” og utføre ”martyraksjon”. Begge ble på bakgrunn av dette avhørt av politiet.

I politiets avgjørelse om å legge bort saken, heter det at man ikke kan straffe folk for trusler, når de slett ikke har ønsket at den truende skulle få kjennskap til det:

”Da det er snakk om en uttalelse opptatt med skjult kamera, vil det ikke kunne bevises at der foreligger et sådant forsett. De fremsatte trusler kan heller ikke henføres under andre bestemmelser i straffeloven, da det ikke foreligger andre konkrete opplysninger som kunne indikere en planlegging av et overfall eller lignende,” skriver politiet.