Om HRS

HRS som organisasjon

Organisering og styring av HRS, samt vedtekter og årsberetninger.

Den politiske tenketanken Human Rights Service (HRS) ble formelt opprettet som en stiftelse i mars 2001. HRS har organisasjonsnummer 985 066 302.

HRS’ styre for perioden 2011-2013:- Torstein Pettersen (styreleder) – Nighet Shafi- Rita KarlsenHRS’ daglige lederRita Karlsen er daglig leder i HRS. Hun er blant annet utdannet cand.paed fra universitetet i Oslo. Karlsen har arbeidserfaring blant annet som forsker på Norsk institutt for forskning og utdanning (NIFU, 1991-96), som metoderådgiver i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjonsavdeling (1996-00) og seniorkonsulent på forskningsstiftelsen Fafo (2000-01). Både Karlsens formelle utdanning og arbeidserfaring er knyttet til strategiutvikling og formidling.

Arbeidet som forsker var hovedsakelig knyttet til evaluering og kvalitetsutvikling av høyere utdanning (både nasjonalt og internasjonalt ved EU-prosjekt). I Riksrevisjonen var oppgavene å definere og utarbeide strategi for forvaltningsrevisjon (bl.a. utarbeidelse av veiledning/retningslinjer) samt metoderådgivning i prosjekter knyttet til analyser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger.

Både på NIFU og i Riksrevisjonen har arbeidet innbefattet opplæringsvirksomhet. På forskningsstiftelsen Fafo besto arbeidet hovedsakelig å bygge opp en ny enhet innen formidling med formålet om å gjøre Fafo til et ledende nasjonalt kompetansesenter. Karlsen har også administrativ erfaring, blant annet relatert til prosjektledelse, budsjett og regnskap.

HRS’ informasjonslederHege Storhaug er informasjonsansvarlig i HRS. Gjennom sine mange års arbeid på dette feltet, også som journalist og forfatter, har Storhaug opparbeidet seg omfattende kunnskaper. Hovedfokuset har vært på kjønnsrelaterte tema som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, frihetsberøvelse samt sosial og religiøs undertrykking. Hennes arbeid innbefatter blant annet to års journalistisk virke i Pakistan.

Storhaugs arbeid har resultert i en rekke publikasjoner, aktuelle bøker er: Mashallah/1996, Hellig tvang/1998, Men størst av alt er friheten/2006, Tilslørt. Avslørt – et oppgjør med norsk naivisme/2007, Rundlurt. Om innvandring og islam i Norge/2009, ulike veiledninger (bl.a. var det på Storhaugs initiativ at Selvhjelp for innvandrere og flyktninger iverksatte utarbeidelsen av kriseguide mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, begge ført i pennen av Storhaug), dokumentarprogram for fjernsyn (kjønnslemlestelse/TV2, imamavsløringer/TV2, Æresdrap/TV2 og import av barnebruder/ NRK1) samt en rekke foredrag og kurs for ulike aktører.

Hennes arbeid har også vært en medvirkende årsak til at ble det innført en egen lovparagraf mot tvangsekteskap (1995), handlingsplan mot tvangsekteskap (2000) og handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2001).

Regnskapsfører er Karin Clemet i Clemets Regnskapsbyrå AS.Revisor er Hanne C. Strømberg, revisornummer 962461689, i Christiania Revision DA.

[Årsberetning 2002] [Årsberetning 2003] [Årsberetning 2004] [Årsberetning 2005] [Årsberetning 2006] [Årsberetning 2007] [Årsberetning 2008] [Årsberetning 2009]