Om HRS

HRS sine hovedaktiviteter

HRS’ formidlingstiltak har som målsetting å bidra til et best mulig fungerende fleretnisk og flerreligiøst samfunn. For å kunne handle konstruktivt, er dokumentasjon og kunnskap avgjørende.

HRS’ hovedtiltak er blant annet å:• utarbeide veiledninger, rapporter, utredninger og lignende • bidra med foredrag og/eller deltakelse i debatter på møter, seminarer, kurs og lignende

• sette aktuelle tema på dagsorden

• deltak aktivt i den offentlige debatten• være høringsinstans for politiske partier, kommunale, fylkeskommunale eller statlige organer og evt. andre