Religiøse og politiske symboler

Fullt mulig med forbud mot niqab – men aldersgrense for henteekteskap derimot

Forbud mot ansiktssløret niqab i undervisningssituasjoner er ikke i strid med norsk lov og internasjonale konvensjoner. Det slår Justisdepartementet nå fast. Men regjeringen ønsker tydeligvis ikke å få de samme juridiske ekspertene til å vurdere om en aldersgrense for familiegjenforening gjennom ekteskap, strider mot de samme regler og konvensjoner.

Ulike offentlige instanser har vurdert hvorvidt et forbud mot bruk av hode- og ansiktsplagg i skolen er i strid med Grunnlovens bestemmelser om religionsfrihet, eller om det kan krenke menneskerettighetene. Etter Justisdepartementets vurdering er det ingenting som tilsier at et slikt forbud ikke kan gjennomføres. Departementet fastslår at et forbud ikke strider med vernet av religionsfriheten, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), barnekonvensjonen eller FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, og heller ikke mot diskrimineringsvernet i menneskerettighetene, skriver Klassekampen.no.
Departementet sier videre at et heldekkende hodeplagg vil påvirke samhandlingen med de andre elevene, og hemme språkundervisning, som ”det knyttes seg stor samfunnsmessig interesse til.»

Videre mener departementet det kan stilles spørsmål ved ”hvor frivillig bruk av burka og niqab er, særlig når det gjelder barn i barneskolen.”

Etter HRS’ tolkning er dette usedvanlig klar tale fra statens fremste juridiske eksperter, og vi undrer oss hvorfor de samme ekspertene ikke er blitt satt til å vurdere hvorvidt en aldersgrense for familiegjenforening gjennom ekteskap er brudd på EMK, barnekonvensjonen eller FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, og diskrimineringsvernet i menneskerettighetene. For dette har vært hovedargumentasjonen mot innføring av aldersgrense, ikke minst fra regjeringspartner SV.

Tar SV og regjeringen den utfordringen?