Arbeid og utdanning

Får ned arbeidsledigheten ved arbeidstiltak

Arbeidsledige innvandrere ser ikke pent ut på statistikken. Løsningen er å sende dem på arbeidstiltak, for så å kunne fjerne dem fra arbeidsledighetsstatistikken.

NRK.no forteller i dag om somaliskfødte Mustafa og pakistanskfødte Egul som går på datakurs i regi av NAV. Begge opplever kurset som nyttig, men de er fortsatt uten jobb.

Likevel er de ikke med i den offisielle ledighetsstatistikken. Da de begynte på arbeidstiltak, forsvant de samtidig fra arbeidsledighetsstatistikken.

Dette innebærer at nedgangen i antallet arbeidsledige innvandrere i Oslo og Akershus ikke er like god som tallene tilsier. NAVs tall viser at arbeidsledigheten har sunket nesten like mye for innvandrere som for etniske nordmenn det siste året. Men 25 prosent av innvandrerne som har gått ut av ledighetsstatistikken, har gått over på arbeidstiltak.

Ifølge Fafo vil i underkant av 40 prosent av dem som er på arbeidstiltak, få tilbud om jobb, men det er variasjoner grupper mellom. Samtidig vil i underkant av 35 prosent, som ikke har vært på noen form for tiltak, få tilbud om jobb. Dette tilsier at effekten av arbeidstiltak er relativt beskjeden.

Men for arbeidsledighetsstatistikken er utslagene desto større. Spesielt blir nedgangen i arbeidsledigheten blant afrikanere er misvisende. Ifølge Fafo kan denne nedgangen nesten i sin helhet forklares ved tilsvarende økning i deltakelse på arbeidsmarkedstiltak.

Fylkesdirektør Torild Lien Utvik i NAV Oslo er imidlertid ikke enig i at ledighetstallene er feil. Hun mener at kursene de arrangerer, er godt tilpasset både brukerne og arbeidsgiverne, og at det gode arbeidsmarkedet etter hvert også vil tilgodese innvandrerne.

”Målsettingen med alle disse tiltakene er å få folk i varig arbeid, så det tror vi da på. Det finnes sikkert mange forklaringer på hvorfor vi ikke har fått så mange innvandrere ut. Uansett er det jo sånn at en del av dem trenger tiltak, opplæring og tilpasning til det arbeidslivet de skal ut i, så uansett er det positivt med dette høye tiltakstallet,” mener hun.

HRS synes det er positivt med arbeidsmarkedstiltak, men opplever det som forunderlig at NAVs fylkesdirektør ikke ser paradokset i at arbeidstiltak skal kvalifisere til bli fjernet fra arbeidsledighetsstatistikken. I alle fall hvis man forholder seg til de erfaringer fra FAfo som tilsier at slike tiltak synes å ha minimal effekt på tilgang til arbeidsmarkedet. Man velger altså å skjule et problem, og da er spørsmålet: Er dette politisk bevisst? Hvis ja: Fra hvem, regjeringen eller SSB?