Ufrivillige ekteskap

Familiemedlemmer siktet for frihetsberøvelse og tvangsekteskap

Bevæpnet politi gikk til aksjon for å befri et norskpakistansk søskenpar som de fryktet var frihetsberøvet. Jenta (19) har vært dumpet i flere år i Pakistan, og tvangsgiftet.

Fire personer i samme norskpakistanske familie er sikter for å ha frihetsberøvet et søskenpar. Jenta (19) og hennes bror (16) skal bo i et beredskapshjem, og det var disse som meldte fra da søskenparet ikke kom hjem. Politiet, ved den spesialtrente og bevæpnede Beredskapstroppen, iverksatte en omfattende politiaksjon som varte i flere timer. Politi var bevæpnet med maskinpistoler og slo til mot fire ulike adresser på Lindeberg. I en av disse boligene ble søskenparet funnet uskadd.”En kvinne på 19 år og hennes bror på 16 år har den siste tida vært på et sted der de har vært beskyttet fra familiemedlemmer. Situasjonen i går kveld oppsto da de ble borte derfra uten å gi seg til kjenne,” forteller stasjonssjef Stein Erik Olsen ved Stovner politistasjon til Dagbladet.no.

Søskenparet skal ha blitt avhørt, men benekter at de har blitt bortført. ”Dette er ikke en kidnapping i den forstand. De har frivillig dratt for å møte noen. Men i bunn i denne saken ligger det kompliserte familieforhold som det er svært krevende å etterforske,” sier Olsen.

Det skal foreligge en anmeldelse på noen i familien fra før, som skal omfatte tvang og trusler, men det var ikke de samme familiemedlemmene som søskenparet nå oppholdt seg hos. Etterforskerne mener at saken har likhetstrekk med andre familiekonflikter i innvandrermiljøer som har endt med grove voldshendelser. Politiet var da svært bekymret for de to norskpakistanske ungdommenes sikkerhet, men selve pågripelsene skal ha foregått uten dramatikk.

Etter hva HRS er blitt tipset om skal jenta ha vært sendt fra Norge til Pakistan som 9-åring i 1995 og hentet tilbake i 2005 – med en uønsket ektefelle som hun måtte søke familiegjenforening med i Norge. Da hun motsatte seg å være levende visum skal det ha blitt bråk i familien. Vi påpeker at vi ikke har fått verifisert disse opplysningene. VG Nett har presentert en sak der det fremkommer at moren, faren, onkelen og jentas eldste bror er siktet for tvangsekteskap av jenta. Ekteskapet skal være inngått i 2006.