Arbeid og utdanning

Få innvandrere i jobb opplever seg diskriminert

En ny undersøkelse fra Danmark avdekker at det kun er et fåtall innvandrere som opplever seg utsatt for diskriminering på jobben.

I undersøkelsen, foretatt av analyseinstituttet Catinét for Magasinet Arbejdsmiljø med et utvalg på 250 innvandrere som har vært lenge i jobb, fremkommer det at hele 83 prosent av de spurte ikke opplever seg diskriminert på jobben. 58 prosent svarer ”ingenting” når de blir bedt om å nevne de tre største problemene på sin arbeidsplass. For de resterende 42 prosent er det hyppigst nevnte problemet språket, etterfulgt av arbeidstid, lønn og sjefen. Men her er det kjønnsforskjeller, for mens det for mennene er språket som er det største problemet, kommer også bekledning inn som et problem for kvinner. Syv prosent sier at de føler seg diskriminert på arbeidsplassen av etnisk danske, mens seks prosent føler seg diskriminert av både dansker og innvandrere.

71 prosent er enige i at de har like så gode karrieremuligheter som sine etniske danske kollegaer. 69 prosent mener at innvandrere og etnisk danske arbeider godt sammen, mens 66 prosent mener at de to grupper respekterer hverandre.

”Denen undersøkelsen er viktig fordi den viser tydelig at man ikke skal overdrive problemene med diskriminering av innvandrere,” sier lektor Mehmet Necef ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet til Magasinet Arbejdsmiljø